29 april, 2009

Ostindiefararen på turné i Norden

Sommarens turné närmar sig för Ostindiefararen Götheborg och turnéplanen börjar nu ta form. Turnén kommer att omfatta ca 11 hamnar i Danmark, Norge och Sveriges västkust. Preliminärt ska skeppet lämna Göteborg i mitten av juni för att vara tillbaka i mitten av augusti.

Vid Pir 4 i Göteborg börjar Ostindiefararen bli seglingsklar för sommarens turné. I mitten av juni ska skeppet lämna Göteborg för att besöka ca 11 hamnar i Danmark, Norge och Sveriges västkust. De kommande veckorna kommer alla hamnarna att spikas och intresset i våra skandinaviska grannländer är stort.

– Det märks att kännedomen om Ostindiefararen har spridit sig i våra skandinaviska grannländer och intresset är stort för att vi kommer. Ute i många städer, dit vi planerar att gå i sommar, har man följt skeppet sedan bygget, säger SOIC:s expeditionsledare Emanuel Persson.

Under flera av hamnstoppen som planeras i sommar anordnas evenemang med koppling till 1700-tal, hantverk och skeppsbyggnad. I de sammanhangen kommer Ostindiefararen utgöra en huvudattraktion.

Länk: www.soic.se