2 maj, 2009

Hanse Yachts AG köper Dehler Yachts

HanseYachts AG, ett av världens största segelbåtsvarv, förvärvar Dehler Yachts. Genom förvärvet av detta starka varumärke skapar Hansegruppen en språngbräda in i premiumsegmentet av performance yachts samtidigt som Dehler Yachts får ett hem och solid industriell ägare med stora resurser, långsiktighet och värdefull know-how. Detta är en perfekt match. HanseYachtsAG är börsnoterad på Frankfurtbörsen och i gruppen ingår varumärkena Moody, Fjord och Hanse Yachts.

Med denna nye ägare bevisas återigen det unika i Dehler varumärkets styrka och värdet i båtarnas koncept och konstruktion.

Dehler Yachts kommer att vara en självständig enhet inom HanseYachts-gruppen med sin egna ledning och organisation. Givetvis kommer de inneboende styrkor inom gruppen att nyttjas då det gäller inköp, logistik och andra vitala komponenter för att stödja en stark utveckling av Dehle r Yachts.

Dehler startade för över 25 år sedan när båtbyggare Willi Dehler inte bara byggde den tidens största tyska segelbåt utan han revolutionerade även konstruktionen och utrustningen av segelbåtar till en metod som fortfarande används. Han gjorde därmed segling till en sport för en betydligt bredarre publik än tidigare i Tyskland.

I våra dagar är det svårare att bibehålla produktionen och kvaliteten i båtarna på en hög nivå och fortfarande ha ett lönsamt företag. De skandinaviska båtföretagen, och särskilt de på Orust, har varit lysande undantag från detta och klarat sig bra i många år.

Ledningen för HanseYachts Group menar att varumärket Dehler har betydligt bättre förutsättningar att klara sig i framtiden som en del av Hanses storskaliga produktion. Vid fabriken i Meschede-Freienohl planerar Hanse nu att bygga medelstora Dehlerbåtar medan de större modellerna ska byggas i en separat anläggning vid Hanses huvudkontor och fabrik i Greifswald.

Ett annat syfte med Hanses agerande är att de får tillgång till Dehlers anläggning i Freienohl och därmed kommer över en fin bas för service och underhåll till sina kunder.

Länk: www.hanseyachts.com

Bilden: Hanse 630e.