5 maj, 2009

Utsättning av havsöring i Strömmen och i skärgården

Tisdagen den 5 maj kl 12.00 inleds årets utsättning av lax och havsöring vid Stockholms ström. Fiskutsättningen är ett samarbete mellan Vattenfall, Stockholms idrottsförvaltning och fiskeklubbarna Strömstararna och Stockholms Tk.

I årets vårutsättning släpps 5 700 öringsmolt och 14 300 laxsmolt ut i Strömmen. Den 5 och 6 maj kl.12.00 görs utsättningarna vid Strömbron/Operan.

Första veckan i juni görs ytterligare utsättning av 10 000 ettåriga öringar från odlingen vid Gålö. Totalt kommer 176 000 öringar och laxar att utplanteras i Strömmen, i bäckar och i skärgården 2009. Öringen härstammar från Åvaån och Indalsälven, laxen från Indalsälven.

Vårtecken
I april-maj blir den tvååriga lax- och havsöringsungen smolt och gör sig beredd för livet i havet. Det är då som Stockholms stad och Vattenfall gör sina återkommande utsättningar. Smolten präglas på det vattendrag den utplanteras i eller vuxit upp i. På så sätt kan öring introduceras i nya lämpliga bäckar som kan fungera som naturliga barnkammare åt havsöringen i framtiden.

Även vid Strömmen präglas den utplanterade öringen och laxen. Vuxna fiskar återvänder efter ett par år, öringen från skärgården och laxen ända från södra Östersjön. Det är då de skapar det unika fisket i Strömmen.

Utsättningarna skapar ett världsunikt öringfiske i en fantastisk miljö.

För många människor är det en drömupplevelse att lyckas fånga en lax i Strömmen eller en öring bland skärgårdens kobbar och skär. I Strömmen har öringar över 10 kg fångats och lax över 20 kg. Under sommarlovet brukar ungdomar erbjudas att lära sig fisket vid Strömmens Sportfiske på Skeppsholmen.

De fiskar som utplanteras får man enligt lag inte fiska upp ännu, de måste först växa till sig innan de blir lovliga. Minimimåttet för öring är 50 cm, den väger då cirka 1,5 kg. För lax är minimimåttet 60 cm, för gös och gädda 40 cm.

Nya havsöringsbäckar
Bäverdämmen, kvarndammar och annan verksamhet har tidigt berövat många åar i länet sin ursprungliga stam av havsöring. Restaureringsinsatser görs tillsammans med sportfiskeklubbar för att återintroducera öring och idag finns havsöring i ett 50-tal strömvattendrag i länet.

Länk: www.vattenfall.se