4 maj, 2009

Ambassadörer utsedda för Malö Yachts

Malöklubben har utsett 15 så kallade ambassadörer som skall representera olika Malömodeller. Dessa skall inspirera och stötta dels befintliga Malöägare, dels kunder som tänker att köpa en Malö, ny eller begagnad.

– Jag är imponerad av engagemanget som finns bland våra Malöägare och Malöklubben. Att så många vill vara med och bidra till att sprida information och erfarenheter om sina Malöbåtar är inspirerande för oss på Malövarvet. Jag hoppas att dessa ambassadörer skall kunna medverka till att våra befintliga kunder och ägare och kommande kunder skall känna sig ännu mer välkomna till Malöfamiljen, säger Lars Olsson, VD för Malö Yachts.

En ambassadör ska kunna inspirera andra, berätta sin historia och dela med sig av sina erfarenheter som Malöägare. Syftet är att bidra till att öka kunskaper om vad ett Malöägande innebär och att inspirera andra båtägare att lära sig mer om Malöbåtarna.

Ambassadörerna kommer utöver sin kunskap och erfarenhet av Malöbåtar, även att hållas uppdaterade om aktuella händelser på varvet.

– Arbetet sker på volontärbasis och ambassadörerna är utvalda av Malöklubben, säger Kay Kjellgard ordförande i Malöklubben i Sverige . Ambassadörerna blir genom insatsen del av ett nätverk av ambassadörer och ges möjlighet att knyta värdefulla kontakter. Ambassadörerna finns uppräknade på Malö Yachts hemsida.

Länk: www.maloyachts.se