10 maj, 2009

Kompositbommar på klassisk skonare

Bilden här intill visar ett bra exempel på att det år att kombinera ny teknik med klassisk stil på ett segelfartyg. Det är det amerikanska företaget GMT Composites i Bristol som har försett en skonare med kolfiberbommar för den totala ombyggnaden av SummerWind, en John G. Alden-designad skonare byggd 1929.

Monteringen av bommarna var finalen i ett tvåårigt renoveringsarbete under överinseende av Karl Joyner, yachtens kapten.

De nya kolfiberbommarna väger bara en bråkdel av vad de ursprungliga masterna vägde. Stilen är dock densamma och på avstånd går det, enligt varvet, inte att skilja de nya bommarna från de gamla originaldelarna i trä.

De nya bommarna har dessutom gjort SummerWinds rigg starkare, enklare att kontrollera och enklare att underhålla. .Denna klassiska 100 fots (30 meter) skonare sjösattes ursprungligen under namnet Queen Tyi av varvet C.A. Morse & Son i Thomaston, Maine. Hon är av få kvarvarande stora skonare från den tidsepoken. Hon tjänstgjorde under andra världskriget och på senare år under namnet Sea Gypsy i Medelhavet.

Länk: www.gmtcomposites.com