14 maj, 2009

Scania får EU-stöd för satsning på kompetensutveckling

EU-kommissionen har idag meddelat att man godkänner det stöd till kompetensutveckling inom den tunga fordonsindustrin som Länsstyrelsen i Stockholm har ansökt om. 125 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden har avsatts för att delfinansiera utbildningsinsatser inom berörda företag.

– Jag välkomnar beskedet. Stödet innebär att de ekonomiska förutsättningarna nu är säkrade för det omfattande utbildningsprogram som ingår som en viktig del i vår strategi för att hantera det kraftiga fallet i efterfrågan, säger Scanias produktions- och inköpsdirektör Per Hallberg.

Scania har i planeringen av utbildningen fört en nära dialog med Länsstyrelsen i Stockholm, vars landshövding Per Unckel på regeringens uppdrag samordnar insatser för att dämpa finanskrisens effekter på arbetsmarknaden. Länsstyrelsen har efter en grundlig process och en väl genomarbetad ansökan beviljats resurser hos Europeiska Socialfonden. Ansökan avser samordning och genomförande av utbildningsinsatser riktade till den tunga fordonsindustrin. Nu har EU-kommissionen godkänt detta stöd.

Scania fortsätter nu den utbildning av medarbetarna vid produktionsenheterna i Luleå, Södertälje och Oskarshamn som pågått sedan i början av februari. Utbildningen omfattar generell och individanpassad utbildning inom områden som produktionsteknik, Scanias arbetssätt för ständiga förbättringar och gemensamma principer och värderingar. Medarbetarna erbjuds även möjlighet att komplettera kunskaper i språk och matematik.

– För medarbetarna innebär kompetensutveckling inte bara att de förbättrar sina förutsättningar inom företaget. De stärker också sin ställning på arbetsmarknaden i stort, säger Per Hallberg.

www.scania.se