15 maj, 2009

Miljonsatsning utvecklar nordisk ostronodling

Göteborgs universitet ska genom innovationscentrumet Mare Novum utveckla den nordiska ostronodlingen. Med stöd från EU satsas nu drygt tio miljoner kronor för att bland annat utveckla nya odlingstekniker.

Göteborgs universitet bör få en nyckelroll i utvecklandet av framtidens vattenbruk. Det framgick när Jordbruksdepartementet i mars presenterade sin utredning Det växande vattenbrukslandet.

Nu startar Göteborgs universitet tillsammans med norska och danska intressenter ett nytt projekt kallat Nord-Ostron , som med stöd från EU:s strukturprogram för Öresund, Kattegatt och Skagerrak ska utveckla nordisk ostronodling. Göran Johansson, ordförande i Styrkommittén för Katteatt/Skagerrak, ser en stor framtida potential i ostronförädling:

– Marina frågor har blivit allt viktigare i vår region. Vi tror starkt på att det här projektet kan bryta ny mark när det gäller marin näringsutveckling, säger han.

Syftet med Nord-Ostron är att hitta nya modeller och verktyg som kan utveckla ostronodlingen, bland annat genom att förbättra tekniken för landbaserade kläckerier och ta fram system för vidareodlingen i havet. Totalt satsar EU drygt tio miljoner kronor i projektet, vars totala budget uppgår till drygt 20 Mkr för de kommande tre åren.

Satsningen samordnas av Mare Novum, centrum för marin innovations- och näringslivsutveckling vid Göteborgs universitet. Övriga samarbetspartners är Universitetet för miljö- och biovetenskap i Östfold, Norge samt Västra Götalandsregionen, Dansk Skaldyrcenter, Center for Forskning og Forvaltning av skaldyr, Mare Life, Oslo Teknopol och Ostrea Sverige AB. Ansvarig forskare i projektet är Susanne Lindegarth vid Institutionen för marin ekologi, Göteborgs universitet.

Mer om Mare Novum: www.marenovum.se

Foto: Johan Wingborg.

Kommentarer

Gösta Dahl 09:48:53 2009-05-15

Hur skall man hålla rent på bottnarna under odlingarna?
Nya ideer och forskning kanske behövs?