15 maj, 2009

Yttre Stengrund kan få ny kostym

Vattenfall undersöker möjligheten att byta ut samtliga fem kraftverk i vindkraftparken Yttre Stengrund i Kalmarsund. Vindkraftparken som togs i bruk 2001 består av fem NEG-Micon vindkraftverk med en effekt på vardera 2 MW. – Förutsatt att vi får de tillstånd som krävs och ett positivt investeringsbeslut från Vattenfalls ledning kan nya Yttre Stengrund stå färdig om ett år, säger Anders Dahl, chef för Vattenfall Vindkraft.

– Yttre Stengrund är en utmärkt plats för vindkraft med starka och jämna vindar och vi har lärt oss mycket av den befintliga vindkraftparken, som kan ses som en testanläggning. Sedan den byggdes har tekniken utvecklats mycket. De befintliga vindkraftverken finns inte längre på marknaden. Det leder till svårigheter när det gäller service och reservdelar och orimligt höga kostnader. Vi vill därför ersätta dem med en ny, modern vindkraftpark som kan ge förnybar el till ett större antal hem.

Beräknad elproduktion för nya Yttre Stengrund är tillräcklig för drygt 6 000 hem.

Det var i en affär 2006 med det danska energiföretaget Dong Energy som Vattenfall förvärvade Yttre Stengrund som ligger i höjd med Ölands Södra udde, cirka 4 km från fastlandet. Det var en del i ett större förvärv av närmare 500 vindkraftverk i Danmark, Sverige, Storbritannien och Polen.

Idag driver Vattenfall drygt tjugo vindkraftprojekt i Norden och totalt ett femtiotal i Norra Europa. Antalet ökar ständigt och i Norden är ambitionen att öka andelen förnybar el från vindkraft till 8 TWh fram till 2016. Det motsvarar hushållsel till 1,6 miljoner hem.

Totalt planerar Vattenfall för 49 TWh förnybar el från vindkraft till 2030 som Norra Europas snabbast växande vindkraftutvecklare och operatör. Det motsvarar hushållsel till 10 miljoner hem. Just nu bygger Vattenfall den hittills största havsbaserade vindkraftparken i världen, Thanet Offshore Wind farm utanför Englands ostkust. Vattenfall är sedan tidigare stolt ägare till Sveriges största vindkraftpark till havs och den tredje största i världen, Lillgrund vindkraftpark i Öresund. Vattenfall äger också världens största vindkraftpark till havs vid Horns Rev utanför den danska västkusten.