15 maj, 2009

Museihuset får nya sponsorer

Museihuset vid Göta kanal får nya sponsorer, som därmed hjälper till att bevara svensk båtkultur. Det är dels Alltransport, som ska hjälpa till med transporter, dels International Färg AB som blir produktsponsor till museet.

Museihusets Motorbåtsmuseum har sedan starten 1994 aktivt arbetat för att bevara den svenska motorbåtshistorien – från starten i slutet på 1800-talet till för trettio år sedan.

Arbetet har skett på bred front med både insamling av intressanta objekt, renovering till ursprungsskick samt förevisande av objekten i egna lokaler.

Idag förfogar museet över knappt 90 båtar, från 1896 till 1970, från små jollar till stora salongsbåtar, från snabba racerbåtar till i sakta mak tuffande ångbåtar. Samlingen är med detta världsunik och spänner över motorbåtens hela utveckling.

Att hålla denna flotta i skick kräver bra och lättarbetade produkter – från fernissa till bottenfärger. Museet har sedan länge arbetat med Internationals produkter och ser därför mycket positivt på det produktstöd som International nu ger verksamheten.

Länk: www.museihuset.se

Kommentarer

G O Douglas 17:10:55 2009-05-18

International hoppas uppenbarligen att få bättre rykte genom att sponsra detta museum. Hoppas bara att man ine använder giftig bottenfärg även där.