18 maj, 2009

Klimat och Östersjön i fokus för miljöarbetet under Sveriges ordförandeskap

Klimat, Östersjön, biologisk mångfald och eko-effektiv ekonomi blir de centrala miljöfrågorna under det svenska ordförandeskapet i EU. Det sade miljöminister Andreas Carlgren i Stockholm idag när han presenterade agendan för arbetet under det kommande halvåret.

– Sverige står väl rustade att driva EU:s miljöagenda framåt under vårt ordförandeskap. Det är ett mycket intensivt och spännande halvår som vi har framför oss, säger Andreas Carlgren.

Miljöministern genomför under våren en mängd resor inom och utanför Europa, och kommer vid ordförandeskapets början 1 juli att ha besökt kollegor i samtliga EU:s 27 medlemsstater.

– Vi strävar efter att nå resultat inom flera områden, där särskilt klimatförhandlingarna och Östersjöns miljö kommer att ta mycket av tiden i anspråk. Då är det viktigt för mig som rådsordförande att etablera och utveckla kontakterna med EU:s regeringar, säger Andreas Carlgren.

Sveriges viktigaste miljöområden under ordförandeskapet är:

Klimatet
– Arbetet under slutskedet av förhandlingarna denna höst kommer att bli helt avgörande för om vi ska nå en ambitiös global överenskommelse vid FN:s klimatmöte i Köpenhamn i december. EU måste stå fast vid sina höga mål och driva på för en uppgörelse som omfattar världens länder, men då krävs också att vi får med oss andra industrinationer i att göra jämförbara insatser för att minska utsläppen, säger Andreas Carlgren.

Östersjön
– Vi vill se att Östersjön utpekas som område för ett pilotprojekt inom EU och att detta blir en bärande del i den Östersjöstrategi som EU-kommissionen lägger fram i juni. Östersjön ska vara ett exempel för hela unionen i hur utvecklingen kan vändas i ett förgiftat hav, och på hur finansiering, jordbruksinsatser och fiskepolitik samordnas för att skapa en bättre miljö. Jag har fått bred uppslutning för detta arbete bland mina miljöministerkollegor i EU, säger Andreas Carlgren.

Biologisk mångfald
– Vi ska lyfta fram ekosystemens centrala roll för den framtida samhällsutvecklingen och förbereda EU inför antagandet av ett nytt långsiktigt mål för biologisk mångfald på global nivå 2010. Det behövs också en internationell plattform för forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Jag vill även se en större bredd i EU:s arbete när det gäller klimatförändringarnas påverkan för den biologiska mångfalden. Ett nyckeltillfälle att diskutera detta blir ett högnivåmöte om naturskydd i Strömstad 7-9 september då vi också inviger Sveriges första marina nationalpark i Kosterhavet, säger Andreas Carlgren.

Eko-effektiv ekonomi
– Klimatutmaningen kan förenas med insatser för att stärka ekonomin och konkurrenskraften. Vi vill lyfta EU:s möjligheter för jobb och tillväxt genom satsningar på energieffektivitet, förnybara resurser och återvinning. Det blir huvudtemat för energi- och miljöministrarnas informella möte i Åre i juli och ska även prägla agendan för det informella rådsmötet för konkurrensfrågor i Umeå i oktober, säger Andreas Carlgren.