19 maj, 2009

Volvo Powertrain tecknar avtal om arbetstidsförkortning

Volvo Powertrain (AB Volvos “motorfabrik”) tecknade 18 maj ett avtal med tjänstemannaorganisationerna i Köping angående arbetstidsförkortning med inkomstreduktion. Avtalet innebär att varslet om uppsägning av 25 tjänstemän dras tillbaka. Dessutom har Volvo Powertrain nått en preliminär överenskommelse med IF Metall i Skövde och Köping om arbetstidsförkortning med inkomstreduktion. En slutgiltig överenskommelse med IF Metall skulle medföra en hävning av varslet som lades den 22 april och omfattade 600 personer.

Avtalet med tjänstemannaklubbarna i Köping löper från den 1 juni 2009 till och med den 30 mars 2010. Arbetstiden sänks med 20 procent, lönen sänks med maximalt 10 procent under avtalsperioden och årets lönerevision omvandlas till tid som används för att lägga ut stoppdagar. Företaget garanterar även att inget nytt varsel läggs under avtalstiden.

Avtalet gäller 180 tjänstemän i Köping. Ledningsgruppen för Volvo Powertrain i Köping, omfattas också av avtalet.

Ledningsgruppen för Volvo Powertrain i Skövde samt den svenska divisionsledningen kommer att följa intentionen i tjänstemannaavtalet.

Det är Volvo Powertrains ambition att träffa ett avtal om arbetstidsförkortning också med övriga tjänstemän inom företagets svenska division.

Företaget har också nått en preliminär överenskommelse med de lokala IF Metall-klubbarna i Skövde och Köping avseende arbetstidsförkortning med inkomstreduktion. Om överenskommelsen resulterar i ett avtal kommer varslet från den 22 april att dras tillbaka i sin helhet. Varslet omfattar 350 kollektivanställda i Skövde och 250 i Köping. IF Metalls medlemmar kommer att rösta om avtalet under nästa vecka.

Den preliminära överenskommelsen omfattar 2 450 arbetare i Skövde och Köping.

”Det är viktigt och bra för Volvo att vi har träffat vårt första avtal om arbetstidsförkortning”, säger Peter Karlsten, verkställande direktör för Volvo Powertrain. ”Med arbetstidsförkortning kan vi övervintra på en anpassad kostnadsnivå, behålla kompetensen i företaget och öka produktionstakten snabbare när vändningen kommer.”