26 maj, 2009

Bättre ekonomisk balans i Aqualiv

Aqualiv: Kommuniké från extra bolagsstämma i Aqualiv (Aktietorget: AQLV) Nedan följer en redovisning av det beslut som fattades vid extra bolagsstämma i Aqualiv AB (publ), den 25 maj 2009. Den framlagda kontrollbalansräkningen utvisade att bolagets egna kapital överstiger bolagets registrerade aktiekapital.

Det egna kapitalet har justerats med anledning av bland annat Aqualivs minskning av aktiekapitalet, som genomförts efter det att kontrollbalansräkningen ursprungligen upprättades.

Med anledning av att bolagets egna kapital, enligt upprättad justerad kontrollbalansräkning, överstiger bolagets registrerade aktiekapital, beslutade stämman om fortsatt drift av bolaget samt att inte kalla till en andra kontrollstämma.

Hemsida: www.aqualiv.com