27 maj, 2009

Första numret av “nya” Fjärran Vatten

Fjärran Vatten har nu funnits i åtta år. Från och med det här numret har vi fått en ny utformning. Fjärran Vatten kopplas också till den nya avdelningen Global utveckling på Fiskeriverkets hemsida.

Detta det första numret av “nya” Fjärran Vatten har visst fokus på Asien. Vi rapporterar från vårt samarbete med indonesiska Fiskeriministeriet och om den utbildning i marin förvaltning som Fiskeriverket medverkat i. Bland artiklar och reportage märks bland annat:

Indonesien: Småskaligt fiske i stort behov av förvaltning

Utveckla rutiner för beståndsuppskattning, förbättra fartygsregister och loggböcker samt stödja kustzonförvaltning. Det är huvudlinjerna i Fiskeriverkets insats för att utveckla det indonesiska fisket. Sedan 2006 har Fiskeriverket haft ett nära samarbete med Ministry of Marine Affaires and Fisheries i Indonesien.
Marin förvaltning ger god styrning

Under fyra vårveckor är 25 deltagare från åtta asiatiska länder i Sverige för att studera marin förvaltning. Fiskeriverket är en av fyra svenska myndigheter som driver den Sida-finansierade utbildningen. Vi presenterar tre kursdeltagare och deras personliga projekt.
SOFIA berättar om tillståndet i världens fiske

Av större ekonomisk betydelse, men i ökande behov av ansvarsfull förvaltning. Så kan läget för det globala fisket sammanfattas. Det visar den senaste utgåvan av SOFIA, the State of World Fisheries and Aquaculture 2008.

Länk: www.fiskeriverket.se