29 maj, 2009

Brev till Lasse Bengtsson

Sandra Johansson skriver till Lasse Bengtsson.

Lasse Bengtsson skriver i Båtliv 5 att magisteruppsatsen ”Båtavloppet och miljön” är baserad på lösa antaganden.

Det verkar vara svårt att inse att det inte går att få fram några exakta värden för hur mycket toalettavfall som fritidsbåtarna ger upphov till. Utsläpp av kväve, fosfor och bakterier är ett verkligt problem, oavsett var de kommer ifrån. Min rapport inriktar sig endast på fritidsbåtars toalettavfall och de åtgärder som skulle kunna få fler fritidsbåtar att lämna sitt toalettavfall i land. Åtgärder som föreslås i fritidsbåtshamnarna är fler toaletter, sugtömningsstationer och utslagsvaskar.

För att inte riskera att få överdrivna värden räknade jag endast med de fri- tidsbåtar som tillbringar nätter i naturhamn. Gästhamnsnätter gick bort, eftersom jag antog att toaletterna iland då används. Likaså räknades det toalettavfall som Västkuststiftelsens utedass samlar in bort från utsläppsmängden. Mina beräkningar är blygsamma.

Jämfört med siffrorna för samma utsläpp framtagna av forskare vid Kristinebergs Marina Forskningsstation är mina värden hälften så stora. I min rapport utgår jag från siffror jag fått från Västsvenska turistrådet.

Fritidsbåtars utsläpp av obehandlat toalettavfall till sjöss sker koncentrerat i juni till augusti då nästan all produktion av tång och planktonalger sker och många badar i havet.

Min studie säger inte att fritidsbåtsägare konsekvent tömmer i grunda havsvikar, den säger att då det sker blir de negativa effekterna av utsläppen som störst. Det är vid de grundare havsvikarna vattenomsättningen är som lägst och överskottet på näringsämnen som störst.

Den hygieniska problematiken ligger i att toalettavfallet innehåller en stor mängd bakterier och virus som kan göra badande sjuka och ostronoch musselodlingar förorenade.

Eftersom musslor och ostron filtrerar vatten för att få i sig föda blir odlarna lidande av fritidsbåtarnas utsläpp. Vid filtreringen ansamlar de virus och bakterier som kan göra dem oätliga. Den estetiska problematiken uppstår då latrintankar från portabla toaletter eller båtar med direktutsläpp tömmer ut toalettavfall. Alla fritidsbåtar har inte kvarnar som maler sönder toalettavfallet!

Lasse Bengtsson blandar konsekvent (avsiktligt?) ihop journalisters formuleringar med rapportens och hävdar att ”flytande bajskorvar” är något jag skriver om. Oavsett konsekvenserna av det utsläppta toalettavfallet, kvarstår att toalettavfallet sprids i det varmare och övre ytskiktet där primärproduktionen (algernas tillväxt) sker.

// sandra Johansson


Lasse svarar:

Det är uppenbart att uppsatsskrivande Sandra Johansson inte vet särskilt mycket om båtfolkets vanor och uppträdande. Till hennes heder ska dock läggas att hon pekar på detta:
”Alla undersökningens beräkningar bygger på antaganden, medelvärden och generella siffror eftersom uppgifterna fick tas fram från muntliga källor. Några exakta värden finns inte att tillgå.”

Just så är det. Ingen kan med säker- het säga att båtfolket under sommartid släpper ut sitt svartvatten från båtens hålltank i badviken. Jag säger inte att det aldrig har hänt, men den båtägare som avslöjas med en sådan manöver får bada i sin egen träck! Domen mot dessa miljösvin är oftast hård och omedelbar. Det är faktiskt en hederssak för båtfolk att göra sig av med innehållet i hålltanken på ett snyggt sätt.

Det innebär att det är absolut förbjudet att öppna kranen i grunda vikar, badvikar, hamnar och naturhamnar.

Vad blir det då av Sandra Johanssons uppsats?

De som lämnat henne de ”muntliga uppgifterna” borde skämmas. Det gäller alla, ta till exempel Anders Svedberg, Västsvenska Turistbyrån – affärsutvecklare för turism i Västsverige. Han visste inte detta när Sandra kontaktade honom och höftade till det han trodde var rätt.

Om han hade rätt vet vi fortfarande inte. Men resultatet blev att Sandra Johanssons beräkningar så att säga blev flytande.

Slutligen, kan inte någon ge Sandra Johansson en lektion i hur en vattentoalett i en fritidsbåt fungerar? Pumpen mal sönder fekalierna. Så är det i alla båttoaletter.

Båtfolket i Bohuslän är inte de miljösvin som Sandra Johanssons uppsats ger sken av!

//Lasse Bengtsson

Kommentarer

Gunnar Andersson 16:55:17 2010-06-14

Inget snack om de 250.000 kbm orenat toalettavfall som går ut i Östersjön från Kaliningrad, och detta PER DYGN. Är alla inblandade parter ovetande om detta eller tror de att det som går ut i den delen av Östersjön stannar där?

Lars-Åke Redéen 07:59:24 2010-06-15

Vi har tidigare skrivit om detta i Båtliv. Kaliningrad saknar all form av rening för avlopp. Alla åtgärder vi kan göra i Sverige för att hjälpa Östersjön är småsaker jämfört med vad ett enda reningsverk skulle betyda i Kaliningrad.

Gunnar Andersson 08:10:44 2010-06-15

Borde man inte med alla medel i första hand få hejd på Kaliningrads utsläpp innan man "sätter åt" sjöfararna på den här kanten, annars blir det ju som att sila mygg och svälja kameler.

Conny N 16:58:53 2010-07-06

"Den hygieniska problematiken ligger i att toalettavfallet innehåller en stor mängd bakterier och virus som kan göra badande sjuka och ostronoch musselodlingar förorenade."

Sandra finns det några som helst bevis för att detta inträffar och hur stor är i sånfall omfattningen ? Hur många mussel odlingar förstördes 2009 ? Hur många badande blev sjuka på grund av fritidsbåtars utsläpp av avföring 2009 ? Kom igen nu hårda fakta vill jag ha !

Ola Ljungberg 17:42:03 2011-05-20

Här ser vi igen när okunnigheten ger sig på något de inte har en susning om. Börja i rätt ända, utsläppen från graanländerna, varför är båtfolket så illa omtyckta av våra kunskapslösa förtroendevalda att de kastar sig över just dem som har wc/10meter/15knopsbåtar hela tiden?
man siktar konstant in sig på fel grupp.

Ola Ljungberg 17:48:21 2011-05-20

Upprörande!
"Alla fritidsbåtar har inte kvarnar som maler sönder toalettavfallet! " ok, vi säger väl det då, någon kanske töömeer en porta-potti långt ute till havs. i en badvik om man vill bli lynchad och bada i fekalierna är det bara Sandra som gör, båtmänniska verkar hon inte vara.
Om så, var är källfakta Sandra på detta påstående?
Alla på land "tycker" enormt mycke om sjö-livet, men från tyckande till fakta så är det ljusår. Verkar som om landkrabbor försöker ha en försörjning på att "tycka" om om något de inte vet något om, märkligt.