2 juni, 2009

Låt förnuftet råda

Lasse Bengtssons krönika 0906 Maila gärna dina åsikter om båtpolitik

Titta närmare på artiklarna på det här uppslaget.
https://www.batliv.se/blogg.asp?id=13

I 17 punkter slår Svenska Båtunionen fast vad denna stora organisation – efter en rad rådslag runt landet – har kommit fram till i olika för båtlivet aktuella frågor.
Själv köper jag hela rasket. Förnuftiga, balanserade ställningstagande för förnuftiga och kloka båtmänniskor.
Vi är alltså över 150 000 båtägare som via vår egen organisation står bakom ställningstagandet. Det är imponerande.
Inga förbud, inget onödigt kriminaliserande av båtfolket. Inget behov av dyrbar (omöjlig?) övervakning.
Titta sedan på den kostnadsberäkning som Anders Wissler, välkänd tjänsteman vid Sjöfartsverket och senast Transportstyrelsen, har utfört.
Låt vara att det är antaganden han gör, men det gör ju alla. Det är hisnande summor längst ned på den notan. För alla inblandade.
I Finland har man sedan några år förbud för toautsläpp från fritidsbåtar. Vi har försökt få veta hur utfallet blivit. Inga svar hittills.
Jag kan inte komma från den elaka misstanken att hela utspelet om totalförbud i svenska vatten av toaavfall från fritidsbåtar med fast toalett egentligen är ”ett spel för galleriet”, något som gör sig bra vid den stora miljökonferensen i Köpenhamn.
I så fall är det oförnuftigt.
Till slut, hur tänker myndigheterna – läs regeringen – hantera de nära 800 000 fritidsbåtar som saknar fast toalett ombord? Även besättningarna i dessa torde ha behov, så att säga. Den 1 december skall Transportstyrelsen lägga fram resultatet av det regeringsuppdrag man fått angående ett förbud. Låt oss hoppas att förnuftet får råda i det dokumentet.

Till slut; kan vi inte enas om att det heter hålltank, inte septitank, i båtar?