5 juni, 2009

Garmin återkallar sjökort

Garmin återkallar två stycken digitala sjökort efter att flera kunder har upptäckt problem i korten och informerat Garmin om detta. De aktuella korten är Garmin® BlueChart g2 och g2 Vision v2009. Garmin återkallar alla 2009 års versioner av av dessa sjökort.

Pressrelease från Garmin 090605:

Produktåterkallelse – Garmin® BlueChart g2 och g2 Vision v2009

Garmin Ltd. tillkännager idag att företaget genomför en frivillig säkerhetsåtgärd och återkallar alla 2009 års versioner av sjökorten BlueChart® g2 och BlueChart® g2 Vision. De berörda programmerade minneskorten har sålts mellan april 2009 och den 3 juni 2009.

I visa farvatten ger sjökortsinformationen inkorrekt information av vattendjupet. Detta skapar en risk att båtar kan gå på grund, vilket kan resultera i åverkan på båten och/eller personskada.

Garmin har endast mottagit rapporter om inkorrekta djupangivelser i farvattnen utmed de danska och svenska kusterna. Men som extra säkerhetsåtgärd väljer Garmin frivilligt att globalt återkalla alla 2009 års versioner av BlueChart g2 och BlueChart g2 Vision. Garmin har notifierat berörda myndigheter om problemet och har ett nära samarbete med dem. Inga andra produkter påverkas av denna återkallelse.

Produkter som berörs är 2009 års version av BlueChart g2 på Garmins egna kortformat, BlueChart g2 på microSD/SD-kort och BlueChart g2 Vision på microSD/SD-kort. Kunder som äger berörda sjökort varnas för att använda dessa kort för navigering.

Berörda kunder kommer få sina sjökort utbytta mot BlueChart g2 eller BlueChart g2 Vision av version 2008.5. När felen har åtgärdats i 2009 års version kommer Garmin utan någon extra kostnad uppdatera berörda kunders sjökort. För mer information om denna produktåterkallelse samt om vilka sjökort som berörs och kommer bytas ut besök www.garmin.se/bluechart2009