8 juni, 2009

Stigande bensinpris får allt fler att tanka etanol

Under maj ökade Statoils försäljning av etanolbränslet E85 med 21 procent jämfört med föregående månad. Men jämfört med samma månad förra året minskade försäljningen med 20 procent. – Försäljningen av E85 fortsätter att öka i takt med att bensinpriset stiger och denna trend kan komma att förstärkas under sommaren då bensinpriset normalt stiger, säger Niclas Lundberg, drivmedelsansvarig på Svenska Statoil.

Under maj sålde Statoil över 5,7 miljoner liter E85. Statoil har under flera år satsat kraftigt på utbyggnad av E85 och säljer nu E85 på totalt 378 stationer över hela landet. Samtidigt som Statoil satsar på tankställen för E85 vill företaget också få tillstånd att öka låginblandningen av biodrivmedel i både bensin och diesel.

– Ett effektivt sätt att minska koldioxidutsläppen är att öka inblandningen av etanol i bensin, från dagens fem till tio procent. EU har gett klartecken och nu måste den svenska regeringen ändra lagen och möjliggöra denna låginblandning så snart som möjligt, säger Helena Fornstedt, informationsdirektör på Svenska Statoil.

Försäljningen över Statoils stationer under maj 2009 utgjordes till 8,0 procent (7,5 procent i april) av biodrivmedel (etanol i E85, biogas samt låginblandning i bensin och diesel). Andelen bensin utgjorde 60 procent, medan andelen diesel uppgick till 32 procent. Statoils totala försäljning av biodrivmedel i hela landet under maj 2009 minskade utsläppen av växthusgaser med 19 000 ton, motsvarande 6 400 genomsnittliga bensindrivna personbilar.

All etanol i Svenska Statoils försäljning av E85 är verifierat hållbar, enligt leverantörens definition. Det innebär bland annat att etanolen är producerad under acceptabla arbetsförhållanden och kraftigt minskar koldioxidutsläppen. Vår etanol minskar koldioxidutsläppen med minst 85 procent jämfört med bensin.