15 juni, 2009

Östersjön pekas ut som pilotområde för EU:s havsmiljöåtgärder

Miljöminister Andreas Carlgren välkomnar den Östersjöstrategi som EU-kommissionen presenterade i Bryssel idag. Bland förslagen finns att Östersjön ska bli ett pilotområde i EU för havsmiljöåtgärder och att fosfater tas bort ur tvättmedel. – Det är hög tid att EU blir en betydande aktör för Östersjön. Vi är mycket nöjda med att få kommissionens tydliga besked om att Östersjön ska bli ett pilotområde i genomförandet av EU:s marina direktiv, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Kommissionens strategi innehåller också följande förslag för att förbättra Östersjöns miljö:

Ett övergödningsmål om ökningen av fosfatrening till 0,5 mg/l, vilket innebär samma reningsgrad som i Sverige runt hela Östersjön. Detta stärker genomförandet av Östersjönländernas gemensamma aktionsplan för havsmiljön, Baltic Sea Action Plan.

Ta bort fosfater i tvättmedel. I första hand skall genomförandet i länderna runt Östersjön skyndas på. Sverige pekas också ut som så kallat lead country i fosfatfrågan och kommer att fortsätta att agera pådrivande för ett förbud i alla EU-länder.

Havsplanering ska utvecklas i hela Östersjöregionen. Östersjön kan därmed bli en föregångsregion för ett genomförande av EU:s maritima blåbok.

Åtgärder inom jordbruk och fiske förutses för att minska belastningen på havet. Östersjöstrategin ska skapa ett ramverk för förbättringar med åtgärder på kort sikt och genom att löpande uppföljning.

Mellan 2007 och 2013 kommer Östersjöregionen att tilldelas närmare 10 miljarder euro för miljösatsningar genom sammanhållningspolitiken och andra EU-medel.

– Vi ser fram emot att få agera som lead country för fosfatförbudet och för en bättre avloppsrening. Utifrån strategin kommer vi under det svenska ordförandeskapet att visa på Östersjön som ett exempel för hela EU om hur utvecklingen kan vändas i ett förgiftat hav. Sverige ska göra skillnad det kommande halvåret och samla den kraft som finns i EU för att rädda Östersjön, säger Andreas Carlgren.

EU:s Östersjöstrategi ska diskuteras vid ett särskilt möte för medlemsstaternas EU-ministrar i Stockholm den 17-18 september. Sverige kommer som ordförandeland att driva på ett snabbt antagande av EU:s Östersjöstrategi i samband med stats- och regeringschefernas möte den 29-30 oktober.