16 juni, 2009

Klartecken för projektsatsning på skärgårdsturism i Höga Kusten

En stor satsning på skärgårdsturism kommer att göras i Höga Kusten. Örnsköldsviks kommun fick igår godkänt från Tillväxtverket på sin projektansökan om EU-medel. Totalt kommer 30 miljoner kronor att satsas på att höja standarden på kajer och serviceanläggningar, öka antalet båtplatser, göra fler platser tillgängliga för turister och ge företagare bättre förutsättningar att utveckla skärgårdsturismen.

– Jag bedömer detta som ett stort steg för utvecklingen i Höga Kusten, säger tillväxtavdelningens chef Peter Holmqvist. Äntligen kan vi bygga ut den infrastruktur som är en så viktig förutsättning för att kunna locka turister och öka servicen till våra egna medborgare. Tillsammans med det omfattande privata hotellprojektet som pågår på Ulvön innebär detta en rejäl utveckling.

Kortfattat kommer projektet bland annat att handla om fler båtplatser och bättre service för båtturister på Ulvön, i Köpmanholmen och vid Inre Hamnen i Örnsköldsvik. Strängöarna kommer att bli tillgängliga för turister genom skärgårdstrafiken och ny angöringsbrygga och på Trysunda byggs en toalettbyggnad vid kajen.

För att bredda antalet besöksmål pekas nio mindre platser ut: Västra Strängön, Vågön, Lill Bergön, Råskärsön, Järvön, Sandlågan, Genesön, Gullvik och Grisslan. Öppna stugor med bastu, övernattningsstugor, toaletter, rastplatser, bryggor, tältplatser och sopstationer är exempel på insatser som kommer att göras.

– – Den här delen av Sverige har stor potential att locka många fler besökare med sin fantastiska skärgård. Nu blir den mer tillgänglig och varumärket Höga Kustens status kan höjas ytterligare, lägger Peter Holmqvist till.

– – En viktig del i denna satsning är att den kan skapa ringar på vattnet och förutsättningar för nya initiativ av företag som ser möjligheterna i området, säger kommunstyrelsens ordförande Elvy Söderström. Just besöksnäringen är ett av de områden vi prioriterar i utvecklingsarbetet i Världsklass 2015.