17 juni, 2009

Två nya fredningsområden i Gävleborgs län

Fiskeriverket har beslutat att införa två nya fredningsområden i Gävleborgs län. Ett område ligger vid södra Römaren och ett område ligger mellan Römaren och Limön. I fredningsområdena är allt fiske förbjudet hela året förutom handredskapfiske som är tillåtet under tiden 20 juni t.o.m. 30 september. Trolling och dragrodd är dock ej tillåtet.

Bakgrunden till beslutet är att områdena är grunda med en tidigare uppvärmning på våren än omgivande vatten och har stor betydelsen för reproduktion och uppväxt av ett flertal fiskarter. Erfarenheten från områden där liknande fredningar införts är att det även ger en positiv effekt på fiskbestånden i omgivande vattenområden.

Beslutet träder i kraft den 1 juli.

Länk: www.fiskeriverket.se