30 juni, 2009

Ostkustens båtägare kan göra största miljöinsatsen i sommar

30 procent av landets ”smutsiga” båtmotorer (äldre tvåtakts utombordare) finns på ostkusten. Endast sex procent av dem drevs med det ”rena” bensinen alkylatbensin, visar den senaste båtlivsundersökningen*. Nu finns chansen att bättra på den statistiken och bli en av de bästa regionerna i landet. Med alkylatbensin minskas utsläppen av de skadligaste ämnena med 80-90%.

Alkylatbensin är den mest förädlade bensinen på marknaden. Den ger 80 – 90 procent mindre skadliga utsläpp hos till exempel en tvåtakts utombordare jämfört med om den går på vanlig bensin.
Alkylatbensin är avsett för båtmotorer, gräsklippare, motorsågar och snöskotrar som många har tvåtaktsmotorer. Förra året var ett toppår för det mer miljöanpassade bränslet och under de senaste tre åren ökade användningen med över 30 procent.

Attitydförändring
Den stadigt ökande försäljningen tyder på att attityden till alkylatbensin ändrats. Den kostar mer, men merkostna¬den avskräcker tydligen inte. Människor vet att det man betalar för, och faktiskt investerar i, är både den egna hälsan och en bättre miljö.

2-taktsbusar
I Sverige finns omkring 800 000 fritidsbå¬tar. Omkring 180 000, drygt 21 procent, av dem har en utombordare under 10 hk och ytterligare cirka 390 000 båtar är för¬sedda med motorer av olika storlek. Alla är dock inte gamla 2-taktsbusar. Nya direktinsprutade 2-takts motorer är riktigt bra och har inte samma nackdelar som äldre 2-taktare. Antalet och andelen 4-takts¬motorer har ökat mycket de senaste åren eftersom det sedan några år är förbjudet att sälja tvåtakts utombordare med gammal teknik. Så allt som mullrar ute på sjön är inte skadeverkare. Och man får inte glömma att båtlivet i sig har en stor positiv hälsoeffekt och är en av våra största folkrörelser. Omkring två miljoner svenskar färdas i fritidsbåt varje sommar och det görs omkring 4 miljoner övernattningar i båt varje år.

Regeringen vill öka alkylatbensinanvändningen
I juni startar en ny kampanj för att öka försäljningen av alkylatbensin. Det är Regeringen som gett Transporstyrelsen i uppdrag att informera om de skadliga utsläppen från gammal tvåtakts båtmotorer som körs på vanlig bensin och hur man kan minska påverkan på både miljön och folkhälsan genom att gå över till alkylatbensin. Kampanjen drivs tillsammans med Naturvårdsverket, Svenska Petroleuminstitutet, Naturskyddsföreningen i Stockholms Län, Stiftelsen Håll Sverige Rent, Sweboat och Svensk Bensinhandel.
Av den bensin man häller i tanken går cirka 30 procent rakt ut som emissioner i luften och i vattnet. Som exempel kan tas en gammal 2-taktsmotor på en öppen snurrebåt som förbrukar 300 liter per säsong. Av dessa går 100 liter rakt upp i luften och ut i vattnet. Och vid körning på tomgång och i medvind kan en ansenlig mängd leta sig rakt upp i näsan på den som kör.

Fakta om alkylatbensin:

För hälsan
• Du slipper andas in farliga ämnen som bensen, aromater m.m. som är cancerogena och har direkt skadliga effekter på din hälsa.

För miljön
•Minimerar utsläpp av olefiner, bensen och aromater
•Betydligt mindre skadlig för vattenlevande organismer

Bra för din motor
•Alkylatbensin påverkar inte motorns prestanda eller funktion
•Ger ingen ökad bränsleförbrukning
•Är den renaste bensinen på marknaden
• Klarar flera års lagring precis som vanlig bensin
• Har samma oktantal som 95 oktanig bensin
• Man kan blanda alkylatbensin med vanlig bensin

Läs mer om båtmotorer och alkylatbensin på www.transportstyrelsen.se/alkylatbensin

Fakta om båtar och äldre tvåtaktsmotorer
* från SCB, Båtlivsundersökningen 2004
1,8 miljoner människor åker fritidsbåt varje år
I landet finns ca 800 000 fritidsbåtar, 361 000 av dessa är mindre båtar med motor och 161 000 av dessa är öppna båtar med motor under 10 hk.

”Liten båt” utgör 48,5 % av landets båtar,
Fördelat på geografiskt område:
Norrlandskusten 9,9%
Ostkusten 15,0%
Sydkusten och
Kronobergs län 4,1%
Västkusten 4,1%
Inlandet 15,3%

I Sverige finns ca 480 000 båtmotorer, 44 %, eller 211 000, av dessa är äldre tvåtaktsmotorer.
6 procent av dessa kördes 2003 på alkylatbensin.
Den genomsnittliga körsträckan för fritidsbåtar är 150 nautiska mil. En liten båt kör kortare sträckor än en stor båt.

* från SCB, Båtlivsundersökningen 2004

Länk: www.transportstyrelsen.se