4 juli, 2009

Gerda, Svanevik och N.A. Båth k-märks av Sjöhistoriska museet

Sjöhistoriska museet har bedömt tre fartyg som så kulturhistoriskt intressanta att de nu hamnar på listan över k-märkta fartyg. Sjöhistoriska museet, som ingår in Statens maritima museer, har sedan 2001 k-märkt fartyg som tidigare gått i yrkesmässig trafik under svensk flagg – till exempel skutor, passagerarångare och fiskefartyg.

Hittills har endast ett åttiotal fartyg erhållit denna kulturhistoriska märkning men nu läggs ytterligare tre till listan: ångslupen Gerda, som trafikerar vattnen kring Eskilstuna, räddningskryssaren N.A. Båth, som tillhör sjöräddningsmuseet i Kåseberga och fraktfartyget Svanevik med hemmahamn på Skeppsholmen i Stockholm.

Länk: www.maritima.se

Bildtexter:
Gerda blev liggande på land i över 60 år.
Men nu trafikerar hon åter vattnen kring Eskilstuna och
har k-märkts av Sjöhistoriska museet.
Foto: Sjöhistoriska museets arkiv.

Fraktfartyget Svanevik på väg genom Danvikskanalen
på 60-talet. Idag ligger hon vid Skeppsholmen i Stockholm
och har k-märkts av Sjöhistoriska museet.
Foto: Sjöhistoriska museets arkiv.

N.A. Båth levererades 1959 av Djurgårdsvarvet till Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne och stationerades vid Räddningsstation Kåseberga, Ystad. Sjöräddningskryssaren bekostades av en fond där pengar donerats av fröken Ester Båth, dotter till en järnhandlare från Karlskrona. N. A. Båth byggdes för den långgrunda kusten vid Sandhammaren och Kåseberga och har räddat 71 sjömän i allvarlig sjönöd och assisterat hundratals fartyg. Den helsvetsade sjöräddningskryssare var i tjänst fram till 2007. De senaste åren på räddningsstationen Hörvik. När Sjöräddningsmuseet i Kåseberga invigdes den 7 juli 2007 återfördes N. A. Båth till sin gamla hemmahamn. Kåseberga sjöräddningsstation bildades 1944 men numera är stationen flyttad till Ystad. Kvar i Kåseberga hamn finns stationsbyggnaden som idag är ett sjöräddningsmuseum där N.A. Båth ingår som en fullt fungerande museibåt.
Byggd: Djurgårdsvarvet, 1959
Material: Stål
Längd: 14,50, bredd: 4,10, djup: 1,30, brt: 20
Sjöräddningskryssare
Hemmahamn: Kåseberga