1 augusti, 2009

Hoppet ute att finna överlevande från det förlista fartyget

Sökandet efter överlevande efter fartyget Langeland, som förliste söder om Kosteröarna utanför Strömstad, har avslutats. Ett stort antal fartyg, helikoptrar och flygplan har genomsökt området utan att finna några överlevande. Fartyget har med största sannolikhet lokaliserats. Sjöräddningcentralen lämnar nu kl 14:55 över ansvaret till Polisen.

Det var strax före kl 06 på fredagsmorgonen, som det norskregistrerade handelsfartyget Langeland förliste söder om Kosteröarna, utanför Strömstad. Fartygets automatiska nödsändare (EPIRB) aktiverades. Signalerna uppfattades kl 0546 av en satellit och budskapet nådde Sjöräddningscentralen i Göteborg några minuter före kl 6. Fartyget hade själv varit i kontakt med rederiet i Norge, bara några minuter tidigare – man uppgav då att man fått lite slagsida och sökte skydd från det hårda vädret. Det blåste runt 20 meter per sekund och våghöjder på upp till 5 meter har rapporterats under insatsen. Fartyget på ca 2500 ton var på väg från Karlshamn till Moss, lastat med sten.

Besättningen bestod av 6 personer, 4 från Ryssland och 2 från Ukraina.

Under fredagen sökte totalt 6 räddningsbåtar från både Norge och Sverige i området:
– Rescue Gustav. B Thordén, SSRS Strömstad
– Rescue 12-29, SSRS Strömstad
– Rescue Maximat, SSRS Strömstad
– Rescue Horn Flyer, norska Sjöräddningssällskapet
– KBV 307, Kustbevakningen
– KBV 453, Kustbevakningen

Under fredagen deltog även flygande enheter:
– Räddningshelikopter Lifeguard 901
– Kustbevakningsflyget KBV 502
– Norska Räddningshelikoptern Saver 60
– Polishelikopter 942

Fredagens sökinsats var svår på grund av det rådande vädret. Det var svårt att upptäcka överlevande pga sjöhävning och allt vattenskum. Det var stundtals mycket påfrestande för båtbesättningarna, insatsen fick avbrytas under ett par timmar pga sjögången.

Under fredagen återfanns några livflottar, ett stort antal flytvästar och i övrigt en hel del vrakgods från Langeland. Dock lyckades man inte lokalisera fartyget, vilket skulle ske med hjälp av ekolod. Något sådant sök kunde inte genomföras pga det rådande vädret.

Under lördagen återupptogs sökandet med hjälp av:
– Räddningshelikopter Lifeguard 901
– Kustbevakningsflyget KBV 502
– Rescue Gustaf B. Thordén
– Rescue Maximat
– KBV 307
– KBV 051
– Fiskebåtarna Dagny och Carona

Kustbevakningsbåtarna och fiskarna lyckades lokalisera vad vi tror är vraket efter Langeland, på drygt 100 meters djup. På detta djup är en dykinsats inte möjlig. KBV 051 gjorde ett försök att svepa av sjöbotten med en sk släpsonar, men kvalieten blev för dålig. Istället togs beslut om att försöka sända ner en sk ROV (fjärrstyrd undervattensrobot med bl a kamera). Detta har dock inte kunnat ske pga vädret. Det kommer eventuellt att ske senare, efter det att Sjöräddningscentralen överlämnat ledningen för ärendet till Polisen.

Övriga enheter har sökt igenom i stort sett samma sökområden som under fredagen. Lördagens sök skedde under helt andra betingelser, och det skulle varit möjligt att upptäcka saker som man inte sett under fredagen. Några nya fynd av värde gjordes dock inte.

Eftersom området är synnerligen väl genomsökt, både från ytan och från luften – samt dessutom flera gånger – drar vi slutsatsen, att om det funnits överlevande på ytan, stränder eller öar, hade dessa nu kunnat lokaliseras. Därför gör vi nu den bedömningen, att allt hopp är ute att finna de 6 besättningsmännen i livet.

En dagbok över hela insatsen återfinns på Sjöräddningscentralens webbplats: http://www.sjofartsverket.se/templates/MRCCLogg____13676.aspx?Category=Alla&Status=1&Period=2 .