3 augusti, 2009

Atlantica stödjer brandbåten vid Slussen

Försäkringsbolaget Atlantica har med stort intresse följt händelseutvecklingen kring brandbåten ”Fenix 139” som Storstockholms Brandförsvar, av ekonomiska skäl tvingas att lägga i malpåse. Detta skulle innebära att Sveriges huvudstad, liksom innerskärgården runt Stockholm, inte kommer att ha tillgång till en båt med brandspruta som kan släcka direkt från vattnet.

Som försäkringsbolag med 55 000 båtägare som försäkringstagare, varav många finns i Stockholmsområdet, känner Atlantica en viss oro. Främst naturligtvis för människors säkerhet men även att det blir svårare att rädda så mycket som möjligt av de båtar som börjar brinna.

Conny Landström, Affärsområdeschef Atlantica:

– Vi tycker det är mycket olyckligt att Sveriges största stad, byggd runt vatten och med tusentals båtar, ska stå utan en riktig brandbåt med spruta. Vi försäkrar brandbåten Fenix 139 idag och har beslutat att vi avstår från försäkringspremien om det kan leda till att Storstockholms Brandförsvars ledning tänker om i denna fråga. Vi har förståelse för att man ibland måste göra nedskärningar men vi hoppas att Storstockholms Brandförsvar och politiker värderar säkerheten högre och låter brandbåten vid Slussen vara kvar.