9 augusti, 2009

Tuffare tag krävs för att undvika oljekatastrofer i känsliga områden

De senaste dagarnas fartygsolyckor och oljeutsläpp utanför Norges och Sveriges kuster understryker behovet av hårdare kontroll av sjöfarten.

– Vi har varit en hårsmån från en allvarlig miljöolycka i Sveriges första blivande marina nationalpark, Kosterfjorden, som invigs i september. Nu krävs skärpta regler och rutiner för att skydda känsliga havs- och kustmiljöer, säger WWFs generalsekreterare Lasse Gustavsson.

Hittills har mer än 200 ton bunkerolja läckt ut från det Panama-registrerade lastfartyget Full City som i fredags gick på grund i norska Skagerrak några mil från Strömstad. Samtidigt ligger det norska fartyget Langeland förlist i ett av Sveriges mest artrika och värdefulla kustområde söder om Kosteröarna.

För att förhindra ytterligare oljeutsläpp och olyckor i framtiden krävs en ökad kontroll av sjöfarten, menar WWF. Några krav som regeringen bör arbeta för är:

• Ökad hänsyn till viktiga och känsliga naturområden, rev, broar, vindkraftverk mm. vid planering av sjötrafikleder
• Särskilda fartygsleder för tung sjöfart,
• Bemannad bevakning som kan anropa fartyg
• Nya initiativ för att gynna kvalitetssjöfart gentemot undermåliga fartyg, till exempel lotsplikt för fartyg med otillräcklig kompetens eller utrustning

– Många av åtgärderna för att förbättra situationen måste göras på internationell nivå via den internationella sjöfartsorganisationen IMO. Men andra kan lösas regionalt av länderna kring Östersjön, Skagerrak och Kattegatt. Estland, Finland och Ryssland har gemensamt kommit långt genom att införa trafikledningssystem som drastiskt minskat olyckorna i Finska viken. Nu måste övriga länder i regionen inse att det är dags att agera, säger Lasse Gustavsson.

– Sjötrafikleder och bemannad övervakning skulle minska olycksrisken drastiskt, säger Mattias Rust, sjöfartshandläggare på WWF. Redan 2004 gick WWF och Redarföreningen gemensamt ut med krav om säkrare sjöfartstransporter. Eftersom mycket lite har hänt sedan dess,förutom fler allvarliga olyckor, är frågorna än mer aktuella idag.

Saneringen av olja utanför norska kusten och tvättning av oljeskadade sjöfåglar har pågått nu för fullt hela veckan. WWF i Norge bistår med ett 70-tal volontärer som gör detta arbete.