18 augusti, 2009

Sjöman Öhman bloggar om marint kulturarv

Båtjournalisten Anders Öhman har startat en ny blogg där han bland annat ska försöka föra det marina kulturarvet vidare. Anders har tidigare medarbetat i olika båttidningar och även jobbat som journalist på Dagens Nyheter i många år. Länk: http://sjomanohman.blogspot.com/