26 augusti, 2009

Även alger blir vad de äter

Genom att veta vad alger livnär sig på kan man motverka de negativa effekterna under vissa algblomningar. Andreas Brutemark har studerat de två mikroalgerna: Prymnesium parvum, vars gift dödar fisk och Dinophysis spp., som framkalla diarré och kräkningar hos människor som ätit förgiftade musslor.

Mikroalgerna, som studerats i Andreas Brutemarks avhandling, fungerar både som växt och djur. Som växter livnär de sig på oorganiska näringsämnen och solens energi och som djur livnär de sig genom att äta andra mikroalger och/eller djurplankton. Man skulle kunna jämföra dem med köttätande växter på land. Förmågan att kunna leva som växter och djur gör att dessa mikroalger är så framgångsrika och konkurrenskraftiga.

Andreas Brutemarks mål var dels att förstå hur mycket av dessa mikroalgers näringsintag som kommer från att fungera som växt eller som djur, och dels att förstå betydelsen av dessa processer för marina födokedjor. För att studera detta har han i sin forskning analyserat stabila kol- och kväveisotoper i algerna under olika förhållanden. Det finurliga är nämligen att kol och kväveisotoperna fungerar enligt principen “du blir vad du äter”, vilket gör att man kan se varifrån näring kommer. Som ett exempel använde Andreas Brutemark sig av en beräkningsmodell baserat på kol- och kväveisotoper av algerna och djurplankton för att visa att D. norvegica kan bidra med upp till 50 procent av dieten hos djurplankton.

Med större kunskaper om den här typen av mikroalger och deras roll i haven kan man i framtiden även arbeta för att motverka kraftiga blomningar av giftproducerande alger.

Andreas Brutemark kommer ursprungligen från Nykvarn och disputerade den 14 augusti. I sommar har han arbetat med projektet Fröken Alg vid Högskolan i Kalmar. För mer information går det bra att ringa Andreas Brutemark på mobilnummer 0704-655126.

Titel avhandling: Contribution of phagotrophy by microalgae to carbon flow in marine food webs.

Handledare: Professor Edna Granéli, Högskolan i Kalmar

Opponent: Professor Daniel Roelke, Department of Wildlife and Fisheries Sciences, Texas A&M University.