27 augusti, 2009

Vinstvarning från Aqualiv

Aqualiv AB har under sommaren haft brist på produkter på grund av kraftiga leveransförseningar från tillverkarens underleverantörer. Aqualiv har därför haft blygsam fakturering under andra kvartalet, vilket föranlett styrelsen att ta ett beslut om att upprätta kontrollbalansräkning då misstanke föreligger att halva aktiekapitalet kan vara förbrukat i början av tredje kvartalet.

Aqualiv AB (publ) utvecklar och tillverkar säkerhetsprodukter under varumärkena NavEye och Mobwatcher.
NavEye-produkterna baseras på GSM/GPS-teknik och har som främsta användningsområden positionering, övervakning och personlarm. Mobwatcher är ett unikt patenterat man överbordsystem i kombination med en godkänd startspärr. Aqualiv AB (publ) är listat på AktieTorget.

Länk: www.aqualiv.com