7 september, 2009

Sammanställning av drunkningsolyckor under augusti 2009

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna visar att 10 personer omkom genom drunkning under augusti i år jämfört med 11 personer under augusti 2008. Totalt har 58 personer omkommit i år genom drunkning jämfört med 79 personer under samma period förra året.

2009 augusti 2008
4 fritidsbåt 4
1 fritidsbåt, utländsk 2
3 bad 1
– fiske 1
1 övriga 3
1 övriga, utländsk –

10 totalt 11

Under de tre sommarmånaderna 2009 har 34 personer omkommit genom drunkning. Det är 14 färre än under sommaren 2008 då 48 personer omkom.

Vid ett antal olyckor är uppgifterna osäkra varför sammanställningen kan komma att justeras senare. Av de omkomna i augusti är 7 män mellan 22-49 år, 2 pojkar 6 och 15 år och 1 kvinna 66 år. Genomsnittsåldern hos de drunknade är ca 34 år.

Länk: www.sls.a.se