15 september, 2009

Kosterhavets nationalpark inspirerar till bättre skydd av haven

Skandinaviens första gränsöverskridande marina nationalpark i Kosterhavet i svenska Bohuslän och Ytre Hvaler på den norska sidan, har somvi tidigare rapporterat invigts av kung Carl XVI Gustaf och Norges kronprins Haakon. Området rymmer arter och unika undervattensmiljöer som inte finns någon annanstans i svenska vatten.

– Haven utsätts för hård press och behöver ett mycket bättre skydd, säger WWF som välkomnar den nya gränsöverskridande marina parken.

– Vi hoppas att Kosterhavet nationalpark blir startskottet för att bilda fler marina skyddade områden. Ett ökat skydd är nödvändigt för att säkra havens ekosystem för framtiden. Internationella erfarenheter visar även att skyddade områden gynnar tillväxten av livskraftiga och hållbara fiskebestånd, säger WWFs generalsekreterare Lasse Gustavsson.

Bildandet av Kosterhavets nationalpark och Ytre Hvaler omfattar ett sammanhängande kust- och skärgårdsområde som är 800 kvadratkilometer stort. Bildandet av parken har tagit många år och stötte i början på hårt motstånd. Men efter en lång samrådsprocess med de driver näringar som bland annat fiske och turismen, vände vinden.

WWF hoppas nu att etableringen av Kosterhavets nationalpark innebär ett trendbrott.

– Skyddet blir allt viktigare i takt med att trycket på havets ekosystem och resurser ökar. Det handlar om allt från sjöfart och oljeutsläpp, till gasledningar, trålfiske, övergödning och utbyggnad av energianläggningar, säger Åsa Andersson, chef för WWFs program för svensk natur.

WWF har stött flera projekt i Kosterområdet, bland annat till forskare vid Tjärnö marinbiologiska laboratorium som filmat bottnarna med hjälp av fjärrstyrda undervattensfarkoster.

WWFs internationella mål är att minst tio procent av världens hav ska vara hållbart förvaltade inom skyddade områden före 2020. Idag är endast omkring 4 procent av den svenska havsarealen skyddad, vilket kan jämföras med 13 procent på land. I Tyskland är motsvarande siffra 40 procent.

I Kosterhavet finns ett unikt marint liv med många arter som vanligtvis återfinns i betydligt större och djupare hav. Via ett system av bottensprickor har Kosterrännan förbindelse med djupområdena ute i Atlanten och med Atlantvattnet kommer larver och djur in i Kosterrännan. Eftersom vattnet är tillräckligt salt och kallt kan djuren överleva trots att bottnarna är betydligt grundare här. Här finns också alla de arter som är mer eller mindre vanliga längs Västkusten. Det salta, kalla och djupa vattnet med stor variation av undervattensmiljöer – från djupa mjukbottnar till branta klippväggar – hyser över 6000 arter havsdjur och alger. Här finns också ett stort bestånd av knubbsäl.

Fakta: Några exempel på unika och sällsynta djur i Kosterfjorden:

•Ögonkorall – bildar Sveriges enda levande korallrev
•Armfotingar – en slags musseliknande djur som funnits i jordens hav i minst 600 miljoner år,
så kallade “levande fossil”

•Svampdjur eller spongier. Exempelvis jättesvampen Geodia baretti med en diameter på upp till en halvmeter och maxvikt på 24 kg
•Lima-mussla – Sveriges största mussla som kan bli närmare 20 cm lång
•Sjöpennor – exempelvis den Stora piprensaren som kan bli 170 cm hög
•Anemoner – exempelvis den ljust laxrosa Bolocera tuidae, Sveriges största anemon som kan bli 30 cm i diameter, och Urticina eques som bildar hängande undervattensträdgårdar.