17 september, 2009

Särskild utredare för bolagisering av vissa delar av Lantmäteriet

Regeringen har beslutat om direktiv till en särskild utredare som ska utreda förutsättningarna för att ombilda vissa verksamheter vid Lantmäteriet till aktiebolagsform (bolagisering).

Förutsättningarna för att överföra hela eller delar av verksamheten vid Lantmäteriets uppdragsdivision Metria till aktiebolagsform ska utredas. Bakgrunden är att Metrias verksamhet till stor del bedrivs på en konkurrensutsatt marknad och omfattar bl.a. fältmätning, flyg- och satellitbilder, kartor, geografisk IT och positioneringstjänster. Verksamheten omfattar knappt 400 personer på cirka 35 orter i Sverige. Utredaren ska redovisa sina förslag senast den 31 december 2009.

Till utredare har utsetts Christina Rogestam. Rogestam har tidigare utrett bolagiseringen av trafikverken.