18 september, 2009

Ökad försäljning av E85 i augusti

Under augusti ökade Statoils försäljning av etanolbränslet E85 med 6 procent jämfört med föregående månad. Jämfört med augusti förra året minskade försäljningen med 21 procent. – Det är glädjande ur klimatsynpunkt att vår försäljning av E85 ökar något igen. Vi kan konstatera att prisförhållandet mellan bensin och E85 påverkar försäljningsvolymerna på E85. Även miljöbilisten är prismedveten, säger Sofia Sjöström, drivmedelsansvarig, Statoil.

Under augusti sålde Statoil över 6,4 miljoner liter E85. Statoil har under flera år satsat kraftigt på utbyggnad av E85 och säljer nu E85 på totalt 388 stationer över hela landet. Samtidigt som Statoil satsar på tankställen för E85 vill företaget också snabbt öka låginblandningen av biodrivmedel i bensin och diesel.

– Ett effektivt sätt att minska trafikens klimatpåverkan är att öka låginblandningen av etanol i bensin, från dagens fem till tio procent. EU har gett klartecken och nu måste den svenska regeringen agera för att möjliggöra denna låginblandning så snart som möjligt, säger Helena Fornstedt, informationsdirektör på Svenska Statoil.

Försäljningen över Statoils stationer under augusti 2009 utgjordes till 8,1 procent (7,8 procent i juli) av biodrivmedel (etanol i E85, biogas samt låginblandning i bensin och diesel). Andelen bensin utgjorde 60 procent, medan andelen diesel uppgick till 31,9 procent. Statoils totala försäljning av biodrivmedel i hela landet under augusti 2009 minskade utsläppen av växthusgaser med 22 156 ton. Det motsvarar utsläpp från 7 451 genomsnittliga bensindrivna personbilar.

Etanolen i Svenska Statoils E85 uppfyller StatoilHydrokoncernens hållbarhetskrav som ställer krav på koldioxidreduktion, goda arbetsförhållanden och antikorruption.