17 september, 2009

Elbilsprojektet Volvo C30 BEV presenteras för första gången

Den ser ut som en vanlig Volvo C30 och har samma säkerhet, komfort och utrymmen som standardbilen. Skillnaden är att den drivs på enbart el, helt utan emissioner, med en räckvidd på upp till 15 mil.

Volvo Personvagnars offensiva elektrifieringsstrategi har snabbt gett konkreta resultat. Förutom marknadsintroduktionen av en plug-in-hybrid 2012, utvärderas också möjligheten för en helt eldriven bil, en så kallad BEV (Battery Electric Vehicle).

Under 2009 har ett fåtal prototypversion av C30 BEV byggts och testats internt av Volvo. Förutom fokus på prestanda och säkerhet inriktar sig arbetet på att integrera eldriftsystemet med resten av bilen.

– Volvo C30 är den modell som vi först prövar för eldrift. Bilens goda egenskaper i stadstrafik och relativt låga vikt gör den särskilt väl lämpad, eftersom elbilar framförallt förväntas användas i och runt städer och för daglig pendling, säger Lennart Stegland chef för Volvo Personvagnars specialbilsdivision.

Teknisk lösning

Elektricitet är väl lämpat som drivmedel för personbilar. En elmotor har hög verkningsgrad och förbrukar ungefär en femtedel så mycket energi som motsvarande motor driven med fossila bränslen. Just den överlägsna energieffektiviteten hos en elmotor jämfört med en förbränningsmotor talar för att elbilar kommer att bli allt vanligare i framtiden i takt med att bränslepriserna väntas öka och kraven på låga CO2-utsläpp hårdnar.

Volvo C30 BEV drivs av ett litium-jonbatteri som laddas via ett vanligt eluttag i hemmet.

Att ladda ett helt urladdat batteri tar vid normal elförsörjning (230 v 16A) cirka åtta timmar. Om bilen laddas med förnyelsebar el innebär det att utsläppen – från elproduktionen till användningen på vägen – i princip blir obefintliga.

Elmotorn hittas i motorrummet, precis som på en konventionell bil. Ett prioriterat område inom BEV-projektet är att hitta en optimal placering av batteriet. Den mest troliga placeringen är där bränsletanken normalt sitter samt i kardantunneln som löper i bilens längdriktning. Dessa positioner ligger innanför bilens deformationtionszon i de vanligast förekommande krockscenarierna. Eftersom bilen är enbart eldriven kräver den ett större batteri med högre kapacitet (24 Kwh) än hos en plug-in-hybrid (12 Kwh).

Batterikapacitet och stödsystem

En C30 BEV har en reglerad toppfart på ca 130 km i timmen, något som troligen kommer vara mer än tillräckligt för de flesta användarna av den här biltypen. Accelerationen 0-100 kilometer per timme kommer att vara under 11 sekunder. Räckvidden är upp till 15 mil, vilket är betydligt längre än vad 90 procent av Europas bilister kör varje dag.

Samma säkerhetskrav som alltid

Volvo Personvagnar ställer samma höga säkerhetskrav på sina produkter oavsett vilket typ av bränsle eller drivkälla som används. Volvos säkerhetsarbete utgår alltid från människan och baseras på gedigen kunskap om verkliga trafiksituationer. Dessutom genomförs omfattande interna tester både virtuellt och i Volvos mycket avancerade krocklaboratorium. Om Volvo väljer att introducera en helt eldriven bil på marknaden kommer man se till att den är lika säker som övriga biltyper.

Volvo har teoretiskt identifierat samtliga säkerhetsscenarier kopplade till elektrifiering i faserna före, under och efter en kollision. Efter en noggrann studie av dessa scenarier kommer Volvos ingenjörer att skapa en strategi för att hantera dessa och som garanterar att också de kommande elbilarna lever upp till Volvos höga säkerhetskrav.

Marknadspotential – Volvo C30 BEV

Volvo Personvagnars huvudspår de kommande decennierna inom elektrifiering är plug-in-hybrider. I synnerhet gäller detta på de större bilmodellerna. Kombinationen el och förbränningsmotor är den man tror har störst potential både tekniskt och kommersiellt. Plug-in-hybrider möjliggör lång räckvidd, bra miljöprestanda och samtidigt ett begränsat beroende av dyr batteriteknik.

Det finns flera faktorer som styr hur framgångsrika rena elbilar kommer att bli i framtiden:

– Konsumenterna måste uppleva att den här biltypen är attraktiv att både köra och äga. För att de skall göra det tror vi att elbilarna måste vara lika komfortabla, säkra och ha likvärdig prestanda som bilar med andra drivkällor. C30 BEV-projektet kommer att leva upp till dessa kriterier och visa på Volvos ambition att driva utvecklingen framåt inom elektrifieringsområdet, säger Paul Gustavsson, ansvarig för elektrifieringsstrategin på Volvo Personvagnar.

Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Personbilar Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

Länk:
https://www.media.volvocars.com/go/78cc2a63-a48d-462c-a16e-04fb236702f7.aspx