17 september, 2009

Nya sportfiskerekord för svenska vatten

För andra gången samma vecka har Sportfiskarna godkänt ett sportfiskerekord på en för svenska vatten helt ny art. Denna gång handlar det om djuphavsfisken havsmus. Under samma fisketur i Skagerrak fångades även en vitrocka över gällande sportfiskerekord.

Med hjälp av modern teknik och har stort kunnande en grupp sportfiskare från Kungsbackaområdet de senaste åren utforskat svenska havsdjup i jakt på stora och ovanliga fiskar. Efter att tidigare noterat ett tiotal svenska sportfiskerekord, bland annat för arter som blålånga, håkäring och skoläst (jo, fisken heter faktiskt så) så var det under en fisketur i början av augusti dags för ett dubbelt rekord.

Det kanske mest uppseendeväckande fångsten var arten havsmus (Chimaera monstrosa).

– Havsmusen är en djupt levande musliknande fisk med stora bröstfenor, gifttagg på ryggfenan och en halvmeterlång smal “råttsvans”. Arten har aldrig tidigare fångats på spö i svenska vatten, berättar Sportfiskarnas storfiskregistrerare Håkan Brugård.

Den första rekordnoteringen för havsmus noteras till 1,132 kg och 77 cm. Oscar Bergstrand från Vallda fångade rekordfisken i Skagerrak på hela 407 meters djup. Kroken var agnad med en bit makrill.

– Havsmusen är annars vanligare längs norska kusten, södra Island och av någon svårförklarlig anledning också utanför Västafrika, säger Håkan Brugård.

Saken blir inte sämre av att fiskekamraterna tidigare samma dag fångat en rekordstor vitrocka. Denna fisk nappade på Håkan Wings makrillagnade krok, vägde 10,205 kg och var 117 cm lång. En ökning av rekordet med närmare ett kilo. Även denna fisk fångades lika djupt och är liksom havsmusen efter granskning av Sportfiskarna godkänd som officiellt Svenskt sportfiskerekord.

Sportfiskarna, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, driver sedan 1971 Storfiskregistreringen där man registrerar stora exemplar för alla tänkbara svenska fiskarter fångade på spö i hav eller sötvatten. Över 20 000 stora fiskar av nästan 90 olika arter finns registrerade!

Länk: www.sportfiskarna.se