23 september, 2009

Från Kattegatt till Skagerack – Göran Dalhov

Västkusten är med sin särpräglade övärld ett av Sveriges mest älskade landskap. Från Kattegatt till Skagerack är en reseberättelse från större delen av Sveriges västkust.

Göran Dalhovs vackra akvareller har motiv av hav, kust, djur och natur, samt bebyggelse från tre sekel. Få konstnärer kan så väl skildra sina hemtrakter. Göran finns representerad på Nordiska Akvarellmuseet, hans målningar syns också i Nationalencyklopedin och på frimärken.

Texten är kåserande med marina iakttagelser, kulturhistoriska notiser och naturbetraktelser. Här återges lokala samtal och anekdoter från Tjörn, liksom intryck av de små fiskebyarna och naturens växlingar.

Göran Dalhov är arkitekt, konstnär och författare inom naturfacket. Han har sedan 1980-talet deltagit i över femtio tv-produktioner, t.ex. Storm, Blåkulla och Mitt i naturen. 1997 sände SVT hans egen serie om natur och människor; Vattenfärger.

Utkommer 14 oktober