23 september, 2009

Internationellt möte om miljöskydd

Den 23 till 25 september står Kustbevakningen som värd för ett årligt möte mellan länderna inom samarbetet Helcom Response. Det är det elfte året i rad som länderna i Helsingforskommissionen träffas för att diskutera sjöfart och bekämpning av olje- och kemikalieutsläpp.

Syftet är att utveckla och stärka samarbetet inom Östersjön avseende oljeskyddet. Till mötet kommer ett fyrtiotal representanter från Helcomländerna, det vill säga länderna runt Östersjön. Från Sverige kommer deltagare från Kustbevakningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och Försvarsdepartementet.

Bilden:
KBV 051:s systerfartyg KBV 050 på väg genom dimman med Lamour-systemen i full gång. Foto: Kustbevakningen.