1 oktober, 2009

Lotsbeställningscentralen för Norrland kommer att få sin lokalisering i Gävle

Efter avslutad samverkan står det nu klart att lotsbeställningscentralen för Norrland kommer att få sin lokalisering i Gävle med planerad start i början av nästa år. Samtidigt informerades Sjöfartsverkets personal i Luleå och Gävle om att det, bortsett från Sound VTS, blir en gemensam central för sjötrafikinformation och att den kommer att lokaliseras till Södertälje.

Beslutet grundar sig på att Södertälje visar sig vara det bästa alternativet ur ekonomisk och teknisk synvinkel. Bedömningen är också att rekryteringsunderlaget, även om det är bättre i Göteborgsregionen, är fullt tillfredsställande i Stockholm/Södermanlandsregionen. Beslutet innebär en nystart för en nationell trafikinformationscentral som ska vara i drift 2011.

Samverkan har också skett om ekonomiadministrationen som centraliseras till Sjöfartsverkets huvudkontor i Norrköping. Där har de som berörs i Luleå, Trollhättan, Göteborg, Stockholm och Malmö informerats i dag.

Sammantaget innebär detta att varsel för uppsägning har lagts på några orter där sannolikheten för uppsägning på grund av arbetsbrist blir flera än fem personer.