1 oktober, 2009

Scania blir huvudleverantör till DHL i Europa

Scania har tecknat ett pan-europeiskt leveransavtal med transport- och logistikföretaget DHL, ett avtal som rekommenderar Scania som leverantör av tunga lastbilar till de transportörer som DHL anlitar.

– Avtalet öppnar för en försäljning av cirka 1 000 nya lastbilar per år, säger Urban Erdtman, Executive Vice President och chef för Scania Sales and Services Management.

Enligt avtalet garanteras de transportörer som verkar i DHL:s PartnerStore-program tillgång till lastbilar som uppfyller DHL:s krav och behov vad gäller exempelvis lastkapacitet, utrustningsnivå och miljöprestanda.

– Med Scania som leverantör får DHL:s transportörer tillgång till ett omfattande och gränsöverskridande serviceutbud som säkerställer bästa möjliga transportekonomi och lönsamhet, säger Urban Erdtman.

Leveransavtalet är tillgängligt för transportörer som utför transporter åt DHL i Tyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Danmark, Finland, Norge, Sverige, Spanien, Portugal och Italien. I Storbritannien gäller ett separat avtal som även täcker inköp av lastbilar till DHL:s egen vagnpark.

I utbudet ingår standardiserade specifikationer för distributionsbilar med 9-litersmotorer samt dragbilar med 13-litersmotorer. Samtliga uppfyller Euro 5.

DHL tillhör de ledande företagen inom internationella expresstransporter, vägtransporter och flygfrakt samt inom sjöfrakt och logistiklösningar.

Avtalet med DHL tecknas av Scanias enhet International Fleet Sales. Enheten arbetar med försäljning till internationella och gränsöverskridande transportföretag, hanterar globala avtal samt samordnar service- och tjänsteerbjudanden från Scanias distributionsnätverk. Genom att förena dessa resurser kan Scania erbjuda anpassade och heltäckande lösningar för sina globala kunder.