1 oktober, 2009

Stor satsning på nästa generations drivmedel

Näringsminister Maud Olofsson kommenterar dagens besked från Energimyndigheten om stöd till demonstrationsprojekt inom förnybar energi och nästa generations biodrivmedel.

– Det är glädjande att regeringens satsning på ny teknik inom energiområdet nu blir till konkreta projekt. Det är en utveckling som regeringen stödjer och som kan skapa många nya jobb i Sverige och bidra till utvecklingen av ett eko-effektivt samhälle, säger Maud Olofsson.

Energimyndigheten beviljar 812 miljoner i stöd till tre demonstrationsanläggningar för andra generationens biodrivmedel, detta inom ramen för de 875 miljoner kronor som regeringen avsatt för demonstration och kommersialisering av ny energiteknik.

Näringsdepartementet överlämnar nu projekten till EU-kommissionen för statsstödsgranskning.

Läs mer om projekten som beviljats stöd på Energimyndighetens webbplats.

Länk: www.energimyndigheten.se