1 oktober, 2009

Nya lösningar kan minska global klimatpåverkan med tio gånger Sveriges utsläpp

Idag presenterar WWF lösningar från sju nya klimatentreprenörer på Stockholm Cleantech Venture Day. – De har chans att utvecklas till exportsuccéer som kan minska koldioxidutsläppen med 600 miljoner ton, vilket är tio gånger mer än Sveriges årliga utsläpp, säger Stefan Henningsson, klimatchef på Världsnaturfonden WWF.

Bland årets utvalda lösningar finns bland annat en smart display som hjälper privatpersoner att minska sin elförbrukning, golv som lagrar värme eller kyla och en energieffektiv värmeväxlare för kyldiskar och ventilationssystem. Ett soldrivet vattenreningssystem för utvecklingsländer kan bidra till minskad avskogning och öka tillgången på rent vatten för de som drabbas av klimatförändringarna.

– Det handlar inte om att presentera en ny lista på miljöteknikföretag utan lyfta fram lösningar som har stor betydelse att klara klimatutmaningen. Samtidigt får vi nya och växande företag i Sverige och världen. Företagen ska fungera som ambassadörer som visar vägen mot det lågfossila samhället, säger Magnus Emfel, ansvarig för WWFs klimatinnovationsarbete.

Ett nytt klimatavtal kommer att innebära stora möjligheter för miljötekniksektorn. Men stora krav ställs också på entreprenörer, investerare och övriga aktörer.

– Allt för ofta styrs dagens behov av de största nedsmutsarna eftersom de vill försvara gamla jobb i ineffektiva företag. Förhandlingar om tekniksamarbete och finansiering utgör en viktig del av klimatavtalet i Köpenhamn. WWF uppskattar att det krävs en global överenskommelse om 160 miljarder dollar per år i offentlig finansiering från 2013 för sådana klimatinsatser, säger Stefan Henningsson.

Tydliga riktlinjer och kraftigt ökade resurser krävs för att klara en tillräckligt snabb utveckling och global spridning av klimatinnovationer. De kan bidra till en radikal minskning av de globala utsläppen och samtidigt öka välståndet i både industri- och utvecklingsländer, enligt WWF.

WWF arbetar på bred front med att tackla klimatutmaningarna med inriktning på avskogning, vattenförsörjning och sedan 2007 med att förbättra förutsättningarna för utveckling och spridning av klimatinnovationer.

I GlobalFOCUS-rapporten ”12 klimatentreprenörer” från 2008 beskrivs hur Sverige med fyra miljarder kronor i budget och en sammanhållen strategi skulle kunna lyckas med att bli ledande i utveckling, kommersialisering och export av hållbara energilösningar. Politiska beslut krävs för att stimulera marknad och utveckling för att omvandla energisystemen och göra en satsning på innovationssystem.

– För att nå klimatmålen i enlighet med forskarnas rekommendationer behövs kraftfulla satsningar för genombrottsteknologier, alltså tekniker med radikal förbättringspotential som står på tröskeln till marknaden men inte är etablerade idag, säger Magnus Emfel.

Fakta: Årets utvalda företag har nominerats av fyra samarbetspartners till WWF: Stockholm Innovation & Growth (Stockholm), SwedenCleantech Incubators (Lund), Innovatum (Trollhättan) samt tävlingen Miljöinnovation (Halmstad). Företagen bedöms utifrån behoven på klimatområdet.

Här är de sju klimatföretagen som WWF lyfter fram:

Cortus, Stockholm – har tagit fram en lösning för att förgasa biobränslen – Wood Roll – i bas- och processindustrin. I dagsläget används mest fossilbaserade bränslen. Om var tionde av dessa industrianläggningar skulle använda Wood Roll kan 32 miljoner ton koldioxid sparas. Tekniken kommer att installeras i begränsad skala 2010. Företaget finns i Stockholm.

Termodeck – har tagit fram ett system för energilagring i hus och byggnader till ventilation, uppvärmning och kyla. Varje år byggs 4 miljarder kvadratmeter golv runtom i världen. Tekniken bygger på ett styrreglersystem som lagrar värme respektive kyla i håligheter i golven. Om en av tio fastigheter som byggs mellan 2010-2020 använder energilagring så kan 114 miljoner ton koldioxid per år sparas. Företaget finns i Saltsjöbaden utanför Stockholm.

Exibea – har utvecklat Elviz,smarta mätare i form av en display för privatpersoner. Genom att bli medveten om sin egen energikonsumtion finns stora möjligheter att spara.energi. En besparing på 15 procent per mätare som installeras på en fjärdedel av världsmarknaden kan spara 43 miljoner ton koldioxid år 2020. Företaget har sin verksamhet i Trollhättan.

Solvatten – renar förorenat dricksvatten med hjälp av solenergi som ersätter eldning med ved och fossila bränslen. Kan ge miljontals människor i utvecklingsländer tillgång till rent vatten, bidra till minskad avskogning. och samtidigt minska utsläpp med 26 miljoner ton koldioxid per år. Företaget finns i Österåker utanför Stockholm

Airec – har utvecklat värmeväxlare för kyldiskar och system för luftkonditionering. 28 miljoner sådana system säljs per år över hela världen. Energikonsumtionen kan minska med 30 procent. Har en potential att minska koldioxidutsläppen med 246 miljoner ton 2020. Företaget finns i Malmö.

NeoPower – utvecklar ett förbränningssystem för motorer som skapar energi ur överljudsvågor med 40-45 procent högre energieffektivitet än vid konventionell förbränning. Företaget är baserat i Hokksund, Norge.

Swedish Biogas – bygger produktionsanläggningar för biogasframställning och utvecklar fordonsgas från avfall som annars skulle deponeras. Om 50 procent av detta avfall skulle användas för biogasframställning skulle de globala utsläppen av koldioxid kunna minskas med 99 miljoner ton per år. Företaget finns i Linköping.

Länk: www.climatesolver.org