7 oktober, 2009

62 Mkr till Miljöteknik

Återvinning av material från tillverkning av solceller, Miljövänliga material från förnybar råvara, Hållbar återvinning av plaster för ett ekoeffektivt kretslopp samt effektivisering av bioenergiproduktion. Detta är några av de tolv projekt som får dela på 62 Mkr under åren 2009-2011. Formas, VINNOVA och Energimyndigheten avsätter 31 Mkr och näringslivet bidrar med lika mycket.

– Vi har fått in många spännande projekt men kan trots samfinansiering från näringslivet endast bevilja en fjärdedel av dessa, säger Anna Ledin, Forskningsrådet Formas huvudsekreterare.

Detta är resultatet av Formas andra utlysning inom Miljöteknik tillsammans med VINNOVA och Energimyndigheten. Inriktningen har legat på de sex svenska styrkeområden som angavs i Formas och VINNOVAs gemensamma forskningsstrategi för miljöteknik år 2007: Hållbart samhällsbyggande, Hållbara transporter, Miljöskyddsteknik, Användande av biologiska naturresurser, Lätta och avancerade material och Energi.

För åren 2009-2011 avsätter Formas 20 miljoner kronor, VINNOVA och Energimyndigheten är medfinansiärer till flera av de beviljade projekten och avsätter 11 miljoner medan näringslivet avsätter 31 miljoner.

Formas utlyser inom kort ytterligare medel inom miljöteknikområdet.