7 oktober, 2009

Lägre bensinpris gav minskad försäljning av etanol E85

Under september minskade Statoils försäljning av etanol E85 med 9 procent jämfört med föregående månad. Jämfört med september förra året har försäljningen minskat med 30 procent. Nedgången beror på ett lägre bensinpris.

– Ur klimatsynpunkt är det inte bra att försäljningen av E85 minskar men även miljöbilisten är prismedveten. Prisförhållandet under september mellan bensin och E85 har påverkat försäljningsvolymerna på E85. Om regeringen vill att E85 ska bli mer konkurrenskraftigt vore det möjligt att göra som i Norge och inte ta ut någon energi- och koldioxidskatt på bensindelen i E85, säger Sofia Sjöström, drivmedelsansvarig på Svenska Statoil.

Under september sålde Statoil knappt 5,9 miljoner liter E85. Statoil har under flera år satsat kraftigt på utbyggnad av E85 och säljer nu E85 på totalt 393 stationer över hela landet. Samtidigt som Statoil satsar på tankställen för E85 vill företaget också snabbt öka låginblandningen av biodrivmedel i bensin och diesel.

– Ett effektivt sätt att minska trafikens klimatpåverkan är att öka låginblandningen av etanol i bensin, från dagens fem till tio procent. EU har gett klartecken och nu måste den svenska regeringen agera för att möjliggöra denna låginblandning så snart som möjligt, säger Helena Fornstedt, informationsdirektör på Svenska Statoil.

Försäljningen över Statoils stationer under september 2009 utgjordes till 8,1 procent av biodrivmedel (etanol i E85, biogas samt låginblandning i bensin och diesel). Andelen bensin utgjorde 57,4 procent, medan andelen diesel uppgick till 34,5 procent. Statoils totala försäljning av biodrivmedel i hela landet under september 2009 minskade utsläppen av växthusgaser med 19 676 ton. Det motsvarar de årliga utsläppen från 6 617 genomsnittliga bensindrivna personbilar.

Etanolen i Svenska Statoils E85 uppfyller StatoilHydrokoncernens hållbarhetskrav som ställer krav på koldioxidreduktion, goda arbetsförhållanden och antikorruption.