7 oktober, 2009

Sverige måste investera 700 Mkr mot den globala avskogningen

Att stoppa avskogningen är en av de mest kostnadseffektiva klimatåtgärderna, visar Världsnaturfonden WWF i rapporten ”Guld i gröna skogar” som släpps idag. – Det är dags för regeringen med Fredrik Reinfeldt i spetsen att agera både på hemmaplan och som ordförande i EU. Sverige bör följa våra nordiska grannländers exempel och redan nu bidra med minst 700 miljoner kronor per år för att hejda avskogningen och rädda klimatet, säger WWFs generalsekreterare Lasse Gustavsson.

Att hejda avskogningen är vid sidan av energieffektivisering det mest kostnadseffektiva sättet att minska utsläppen av växthusgaser. En satsad krona mot avskogningen ger samma utsläppsminskning som fem kronor för den kontroversiella kollagringstekniken CSS.

Varje år försvinner naturskog motsvarande en tredjedel av Sveriges yta i utvecklingsländerna. Boven bakom är bland annat bränder, omvandling från skog till jordbruksmark och odling av energigrödor.

Inom klimatförhandlingarna diskuteras nu ett system för att minska utsläppen av växthusgaser från avskogning, kallat REDD – Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation. Tanken med REDD är att det ska löna sig för utvecklingsländerna att behålla sina skogar i stället för att hugga ner dem. För att det ska fungera krävs en internationell finansiering med stöd till utvecklingsländerna.

I Indonesien, Brasilien, Bolivia och Kamerun, som alla hyser stor biologisk mångfald, går skogsskövlingen snabbt. I Indonesien, där stora arealer huggs ner och bereds för palmoljeplantager, kommer 80 procent av växthusgasutsläppen från skövlingen av tropisk skog och 5 procent av de globala utsläppen. Att hejda avskogningen skulle samtidigt minska utsläppen av växthusgaser, bevara biologisk mångfald och säkra uppehället för människor som lever i skogen.

– Som skogsland måste Sverige bidra till att lösa klimat-, miljö- och fattigdomsproblemen. De måste ingå i en överenskommelse om att minska avskogning i ett nytt klimatavtal. I jämförelse med våra nordiska grannar och andra europeiska länder är Sveriges avvaktande hållning uppseendeväckande, säger Lasse Gustavsson, som efterlyser att regeringen höjer en stark röst för världens skogar under det pågående klimatmötet i Bangkok.

Om länderna kommer överens om ett nytt klimatavtal i Köpenhamn träder det i kraft först 2013. Samtidigt accelererar avskogningen i stora delar av tropikerna.

– Tiden rinner iväg och minskar möjligheten att nå de goda klimateffekter som ett stopp av skogsförlusten skulle innebära. Komplexa sociala, ekonomiska och ekologiska samband ligger bakom. Globala samarbeten inom REDD-projekten måste därför förberedas noggrant, säger Lasse Gustavsson.

– Norge, Finland, Danmark och Tyskland har redan garanterat finansiering för REDD mellan 2010 till 2012. Nu kräver vi att Sverige också agerar, avslutar Lasse Gustavsson.

WWF arbetar för att:
• Stoppa avskogningen till 2020
• Skapa en institutionell struktur som garanterar insyn och effektivitet och en långsiktig finansiering från industriländerna till utvecklingsländerna – motsvarande 42 miljarder dollar per år efter 2013 för REDD. Finansieringen av hela klimatavtalet uppgår till cirka 160 miljarder dollar per år (från 2013).
• Skogs- och klimatprojekten ska bidra till att bevara den biologiska mångfalden och respektera lokal- och ursprungsbefolkningars rättigheter.

Länk: www.wwf.se