16 oktober, 2009

Tieto on Tour utforskar både öppna hav och IT-världen

Den 18 oktober går starten för tävlingen la Solidaire du Chocolat med Tietos segelbåt Tieto Passion som en av de tävlande. Det är den första transatlantiska tävlingen där sport, evenemang och välgörenhet kombineras. Tävlingen är öppen för Class40-båtar och går mellan Nantes, Saint-Nazaire, i Frankrike och Yucatan i Mexiko.

Tieto Passion är en del av Tietos marknadsföringsprogram Tieto on Tour, som lanserades i början av 2009. Programmet sker i samarbete med Microsoft och EMC. Syftet är att sprida kunskap på Tietos huvudmarknader om bolagens lösningar och tjänster. Med hjälp av ett mobilt briefing-center och båten Tieto Passion skapas naturliga mötesplatser. Hittills har nära tusen kunder och partners deltagit i olika aktiviteter.

Nya kunderfarenheter
Med konceptet Tieto on Tour vill Tieto ge sina kunder nya erfarenheter och samtidigt utforska framtida möjligheter inom IT. Att dela kunskaper och erfarenheter över gränserna, attrahera nya kunder och anställda samt bygga Tietos varumärke, är kärnan i programmet. Tieto presenteras där som en innovativ, global IT-partner med fokus på produktivitet, hållbarhet och tillväxt.

De stora samtalsämnena i IT-branschen är desamma världen över – effektivitet, produktivitet, håll¬barhet och nya tjänster. Tietos koncept Future Office och Financial Value Chain är exempel på lösningar som helt anpassats till dessa kundbehov. En kund som är intresserad av hållbar utveckling eller grön IT kan få hjälp av Tieto med utvärdering, planering och implementering av miljövänliga lösningar för inköp, drift och återvinning av IT-utrustning och IT-processer, och därmed minska sitt koldioxidutsläpp.

– IT skapar tillväxt och effektivitet i alla sorters organisationer. Kunddriven IT och toppmoderna innovationer för kundbetjäning är det som främst driver IT-investeringarna. De företag som klarar låg-konjunkturen bäst är de som redan vet hur de ska prioritera sina IT-investeringar när botten är nådd, säger Pilar Lundholm, marknadschef på Tieto.

Tieto on Tour fortsätter 2010
Tieto on Tour handlar om att skapa långvariga relationer samt öka synligheten och medvetenheten om företaget bland dess intressenter. Att driva försäljningen ingår också som ett viktigt mål. Återkopplingen från kunder som deltagit i Tieto on Tours aktiviteter, och som har haft möjligheten att träffa Tieto-experter från hela världen via digitala kommunikations¬kanaler i det mobila briefing-centret, har varit mycket positiv.

Med båten Tieto Passion får kunder och partner också möjligheten att segla tillsammans och bygga närmare relationer. Tieto on Tour fortsätter under 2010 med mål¬sättningen att träffa fler kunder i alla länder där Tieto primärt verkar.

Mer information om Tieto on Tour och tävlingen la Solidaire du Chocolat finns på:
http://www.tieto.com/tietopassion
http://www.tieto.com/tour/
http://www.lasolidaireduchocolat.com/en