21 oktober, 2009

Rådet följer förvaltningsplanen för torsk i Östersjön

Baltic Sea 2020 välkomnar Ministerrådets beslut gällande torskkvoterna i Östersjön. För tredje året i rad följer ministerrådet forskarnas rekommendationer och beslutar om torskkvoter som ligger i linje med den antagna förvaltningsplanen – ett beslut som stärker torskbeståndet och hjälper Östersjöns miljö. Dagens beslut ger hopp för framtiden och visar att politiker valt att lyssna på forskarna.

Vid mötet i Luxemburg beslutade EU: s fiskeministrar i natt att följa rekommendationerna från EU-kommissionen och ICES vad gäller det östra beståndet. Detta innebär att ministrarna kommer att hålla sig till den förvaltningsplan för torsk som antogs 2007. Rådet föreslår i enlighet med denna att kvoten för torsk under 2010 förändras med +15 procent i det viktiga östra beståndet (från 49 380 ton till 51 267 ton) som under de gångna åren visat tecken på återhämtning.

”Beslutet ger oss en möjlighet att få tillbaka ett stabilt torskbestånd i Östersjön. Särskilt positivt är åtgärderna för att skydda de unga torskårsklasserna – genom ökad maskstorlek, förbud mot uppgradering samt den antagna kontroll förordningen. Även om vi kan uttrycka glädje över att rådet har fattat ett välgrundat beslut för 2010, vill vi betona att de viktigaste förhandlingarna kommer nästa år. För att kunna återställa ett betydande torskbestånd i Östersjön måste EU: s fiskeministrar hålla fiskeansträngningen på dagens nivå under de kommande tre åren”, säger Katarina Veem.

Simuleringar framtagna av Baltic Sea 2020 visar att förvaltningsplanen, om den efterföljs, kommer att få en kraftfull effekt. Om förvaltningsplanen fortsätter att hålla nere fisketrycket på nuvarande nivå kommer torskbeståndet, liksom lönsamheten i fiskerinäringen att förbättras! Fisken tillåts växa till sig och inom 3 år kan det att vara möjligt att fördubbla fångsterna.

”Baltic Sea 2020 kommer under de närmaste åren att satsa stora resurser på att följa den politiska processen i Östersjöländerna och i Bryssel. Ett större bestånd av torsk har möjlighet att leda till bättre ekonomi för fiskenäringen och en bättre miljö i Östersjön. Vi kommer att påminna politikerna om detta”, avslutar Katarina Veem.

Länk: www.balticsea2020.org