5 november, 2009

70 procent är för en låg promillegräns på sjön

Det krävs tuffare tag mot sjöfylleri. En undersökning visar att över 70 procent anser att Sverige bör införa en gräns för sjöfylleri på 0,2 promille eller lägre. I höst lägger regeringen fram ett lagförslag om hårdare reglering på sjön. Undersökningen bygger dock bara på svar från 91 personer.

De senaste åren har allt fler gripits för sjöfylleri. Men många anser att regeln är otydlig och felaktig. I en undersökning som gjordes av söktjänsten kurser.se ansåg 30 procent att gränsen för sjöfylleri bör sättas på 0,2 promille, vilket är desamma som för rattfylleri. Över 40 procent vill skärpa lagen ytterligare och svarade att förare på sjön med mindre än 0,2 promille i blodet ska kunna straffas.

I höst ska regeringen lägga fram ett förslag om att införa en ny gräns för sjöfylleri på 0,2 promille, alternativt 0,5 promille. I dag regleras bara grovt sjöfylleri på 1,0 promille. Fylla under 1,0 promille är inte brottsligt i sig – förutsatt att du inte kör båt oaktsamt.

Danmark har tillämpat hårdare tag mot sjöfylleri än Sverige. Den som har en alkoholhalt på över 0,5 promille riskerar att dömas till böter eller fängelse i ett år och sex månader.

Resultat av undersökning:
Var tycker du gränsen för sjöfylleri bör sättas?

Lägre än 0,2 promille: 38
0,2 promille: 26
0,5 promille: 10
1,0 promille: 15
Högre än 1,0 promille: 2

Totalt antal svarande: 91

Kommentarer

Roger 17:40:29 2009-12-07

Jag är så j..la less på alla pålagor vi svensk medborgare utsätts för. Vi blir mer och mer inmålade i ett hörn eller går omkring som robotar snart. Hur skall detta förmynderiutövande se ut framöver. Jag kommer att flytta snart

Olof Malmlöf 18:58:37 2009-12-07

"Undersökningen" saknar helt värde. Håller med om att man inte skall vara full på sjön men 0,2 är löjligt. Dessutom medför det praktiska (du kan inte "parkera" en båt säkert) och förutom att man saknar fordon som möter en i trafik med sammanlagt 200 km/tim är ytterligare en skillnad att fler kan samtidigt framföra en båt. i USA är det 0.8 och det verkar funka bra då Kustbevakning och andra är tuffa på övervakning

Lasse Andersson 12:20:18 2009-12-23

Jag fattar inte att någon kan vara emot förslaget. Vem kan acceptera en förare med alkohol i blodet? Det är bara att läsa av dödsfallen och olycksstatistiken. Regelförslaget är naturligtvis det enda raka. Men man kan diskutera varför det bara ska gälla båtar längre än 10 m eller för flytetyg som går fortare än 15 knop. Jag tar gärna ett glas om jag ligger säkert förtöjd för natten men om det finns risk att jag måste lägga om mig på grund av ändrade väderutsikter så får jag avstå.

Olof Malmlöf 21:57:48 2009-12-28

En absolut majoritet av av aktiva båtutövare är EMOT deta dåligt underbyggda förslag från byråkrater som inte förstår skillnaden mellan en bil på en allmänt trafikerad väg och en båt. 0,2 saknar all trovärdighet.

Rickard andreasson 18:36:23 2011-09-07

Båtlivs-undersökningen: "88,8% är positiva lagen. Av de som känner till att det kommit en ny lag om sjöfylleri vet knappt tre fjärdedelar
(73,9 %) vad den nya lagen innebär". OCH !: "Undersökningen genomfördes via telefonintervjuer med slumpmässigt utvalda individer
baserade på ett stratifierat urval. Undersökningen riktade sig till hushåll i Sverige där någon av personerna är mellan 20 och 74 år. " Kyss mig i aktern för denna undersökning!

Ola Ljungberg 23:58:47 2012-02-23

detta var en styrd undersökning. Man informerade aldrig om lagens komplexitet. Frågar man "anser du att någon ska vara full på sjön?" så blir givetvis svaret nej och det var så man gjorde.
Som man frågar får man svar. Lasse. Du är duktig och skötsamt. Men det är som så att det gäller inte bara väderomslag. Du får inte utföra någon form av sjösäkerhetsmässiga uppgifter, som ens kolla vantspänningen. Nu är det som så att även vad tu "tycker" hur präktig och moraliserande du än är, så finns det inga olyckor som denna lag kan fånga in. Så jag vill leva mitt liv utan moral och förmynderilagar.

Peter Eriksson 09:16:57 2012-02-25

Nej, nu tycker jag debatten börjar spåra ur. Ola, visa mig en dom där någon som kollat vantspänningen dömts för sjöfylleri.