6 november, 2009

Marie Hafström utreder havsmyndighet

Marie Hafström blir den som utreder hur den nya havsmyndigheten ska organiseras. Miljöminister Andreas Carlgren har utsett Marie Hafström till särskild utredare av havsmyndigheten. Marie Hafström har varit generaldirektör för Kustbevakningen och för Försvarsmakten.

I den havspolitiska propositionen från i våras konstaterar regeringen att det finns behov av en central förvaltningsmyndighet som bör tilldelas ansvaret för havs- och vattenmiljöfrågor, men också för att underlätta en hållbar utveckling av näringar som till exempel fiske, jordbruk och sjöfart i förhållande till havsmiljön. Regeringen har tidigare beslutat att en särskild utredare ska föreslå den slutliga utformningen av en sådan myndighet.

Regeringens målsättning med en havsmyndigheten är att etablera en effektiv och samlad svensk havs- och vattenmiljöförvaltning som skapar både förutsättningar för ett hållbart nyttjande av naturresurserna och för att förbättra miljötillståndet i de svenska vattenmiljöerna. Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2010.