20 november, 2009

Planeringen av våra hav utreds

Regeringen har idag beslutat om en utredning med uppgift att utveckla planeringen av svenska havsområden. Planeringen i svenska havsområden bli tydligare, med målet att klara miljön samtidigt som havsbaserade verksamheter ska kunna utvecklas.

En statlig myndighet ska få ansvaret för planeringen av den ekonomiska zonen där idag ingen sammanhållen planering sker. Havsområden inom en sjömil från kusten berörs ej av utredningen och i många fall är än större områden undantagna. Utredare blir Fiskeriverkets generaldirektör Axel Wenblad.

– Den fysiska planeringen av havet är eftersatt. Vi ska ha levande hav. Intresset växer med allt från sjöfart till vindkraftsetablering, samtidigt som havsmiljön blir allt viktigare. Det behövs ett bra planeringsverktyg för svenska havsområden. Det är viktigt inte minst för att förbättra Östersjöns miljö, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Uppdraget ska redovisas senast 1 december 2010.