26 november, 2009

Årets bästa Östersjöbonde korad

Världsnaturfonden WWFs pris på 10 000 euro till årets bästa Östersjöjordbrukare har delats ut i Riga, Lettland. Utmärkelsen syftar till att lyfta fram berömvärda insatser för jordbrukets minskning av bidraget till Östersjöns övergödning. I finalen deltog en nominerad jordbrukare från respektive deltävling i samtliga Östersjöländer utom Danmark.

Vinnarna i tävlingen ”Baltic Sea Farmer of the Year Award 2009” är Katariina Vapola och Jyrki Ankelo från Finland som mottog priset på 10 000 euro (ca 100 000 kronor), skänkta av Swedbank, vid en ceremoni under den internationella jordbruks- och miljökonferensen “A Greener Agriculture for a Bluer Baltic Sea” i Riga, Lettland. Övriga nominerade tävlingsdeltagare, nationella vinnare i sina respektive hemländer, belönades med ett pris på 1 000 euro (ca 10 000 kronor).

Den internationella juryns motivering lyder:
För starkt och mångårigt engagemang för miljöskydd, för det stora antal genomförda innovativa åtgärder för ett minskat näringsläckage – och för juryns övertygelse att de på ett enkelt sätt kan kopieras och användas av andra jordbrukare i Östersjöregionen.

Från Sverige belönades jordbrukaren Bertil Aspernäs, Bergkvara i Torsås kommun i Kalmar län, som är en svensk pionjär inom reglerad dränering, vilket innebär att vattnet kan hållas kvar på åkrarna för att minska närsaltsläckaget ut i vattendragen. En metod som nu blir ett inslag i det svenska lantbygdsprogrammet.

– När vi ser på jordbruket och Östersjön är det ofta på problemet med övergödningen. Tack vare den här utmärkelsen kan vi lyfta fram de jordbrukare som anstränger sig utöver det vanliga och som verkligen bidrar till lösningen på problemet med övergödningen, säger Lasse Gustavsson, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF och ordförande för WWFs internationella Östersjöprogram.

Den vinnande gården driver ett ekologiskt jordbruk några mil nordväst om Åbo, Finland. Det enda gödningsmedel som används är väl komposterad torrgödsel från gårdens egna kor samt små mängder flytgödsel. Ströet som används i stallarna består av halm och torv, som suger upp gödsel och urin. Den täckta gödselstaden har underjordisk dränering som ska kompletteras med en slambassäng så att näringsämnena skiljs från gårdens spillvatten samtidigt som vattenkvaliteten kan kontrolleras. Dräneringsdikena passerar en konstruerad våtmark innan de når en närliggande sjö som ytterligare minskar näringsläckaget.

– Genom att göra vad vi kan för att skydda vattnet kan vi minska den totala mängden läckande näringsämnen – och vi vill berätta om hur vi har gjort och hur viktigt det är att stoppa övergödningen av Östersjön, säger Katariina Vapola.

Östersjön är fortfarande ett av de mest hotade och förorenade haven i världen och övergödningen har identifierats som det största enskilda hotet mot Östersjön – och flödet av näringsämnen från jordbruket som den största orsaken till övergödningen. Därför är ett mer hållbart jordbruk med nya jordbruksmetoder viktigt för lösningen av Östersjöns problem. Det är också viktigt att inspirera regionens jordbrukare att ta aktiv del i kampen mot övergödningen – och att belöna de som är ledande med innovativa åtgärder för att minska näringsläckaget från sina gårdar.

– Jordbrukarna spelar en viktig roll i kampen mot övergödningen och de utgör även en stor andel av våra bankkunder. Swedbank har förbundit sig till principen om företagens ansvar och lägger stark tonvikt på hållbarhet, säger Thomas Johansson, projektledare sponsring Swedbank, som tillsammans med WWF och i samarbete med Baltic Farmers Forum för miljön, och jordbruksorganisationer runt Östersjön – här i Sverige LRF – står för tävlingen.

Länk: www.wwf.se