30 november, 2009

Sverige har återinvalts i FN:s sjöfartsorganisations råd

Under FN:s sjöfartsorganisation IMO:s (International Maritime Organization) pågående generalförsamling har i dag Sverige återinvalts som en av medlemmarna av IMO:s råd för de kommande två åren. Rådet är IMO:s verkställande organ och består av 40 medlemsländer från alla världsdelar.

– Det är glädjande att Sverige har fått ett förnyat förtroende att ingå i IMO:s råd. Sveriges röst förblir stark i sjöfartsvärlden, vilket är viktigt för det fortsatta viktiga arbetet med att öka säkerheten till sjöss, skydda den marina miljön och underlätta för näringen genom tillskapandet av entydiga regler, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.